Di tích - Thắng cảnh

Phát lộ nhiều hiện vật quý tại di chỉ khảo cổ học Phôi Phối – Bãi Cọi

Qua 8 hố khai quật, thám sát di chỉ khảo cổ học Phôi Phối – Bãi Cọi (Nghi Xuân – Hà Tĩnh), đoàn nghiên cứu phối hợp phát hiện nhiều cụm mộ chum, mộ huyệt đất, nhiều hiện vật quý với chất liệu, loại hình, kiểu dáng khác nhau và hiện đang được các chuyên gia khảo cổ học xử lý kỹ thuật, phân loại.

-> Triển khai khai quật di chỉ khảo cổ học Bãi Cọi.

Phát lộ nhiều hiện vật quý tại di chỉ khảo cổ học Phôi Phối – Bãi Cọi

Phát lộ nhiều hiện vật quý tại di chỉ khảo cổ học Phôi Phối – Bãi Cọi

Phát lộ nhiều hiện vật quý tại di chỉ khảo cổ học Phôi Phối – Bãi Cọi

Phát lộ nhiều hiện vật quý tại di chỉ khảo cổ học Phôi Phối – Bãi Cọi

Phát lộ nhiều hiện vật quý tại di chỉ khảo cổ học Phôi Phối – Bãi Cọi

Phát lộ nhiều hiện vật quý tại di chỉ khảo cổ học Phôi Phối – Bãi Cọi

Phát lộ nhiều hiện vật quý tại di chỉ khảo cổ học Phôi Phối – Bãi Cọi

Phát lộ nhiều hiện vật quý tại di chỉ khảo cổ học Phôi Phối – Bãi Cọi

Phát lộ nhiều hiện vật quý tại di chỉ khảo cổ học Phôi Phối – Bãi Cọi

Một số hiện vật khai quật tại di chỉ Phôi Phối – Bãi Cọi.

Đoàn nghiên cứu cho biết, sẽ mở thêm một số hố khai quật tại vùng biên của di chỉ Phôi Phối – Bãi Cọi, tìm hiểu thêm địa tầng và phối hợp điều tra, thám sát các vùng phụ cận như Xuân Lĩnh, Xuân An, Xuân Hải, Cổ Đạm… để có góc nhìn tổng quát về độ mở của di chỉ khảo cổ học này.


BÁCH KHOA

Báo Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG