Một số văn tự cổ thời Nguyễn vừa được phát hiện tại thờ họ Nguyễn, thuộc khu phố 2, thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Số văn tự được phát hiện gồm 9 bản, loại giấy bản màu vàng (khổ 0,60m x 1m), nét chữ rõ. Nội dung ban đầu được xác định là sắc chỉ của các vua triều Nguyễn phong chức, tước cho ông Nguyễn Văn Khoa, thuộc phủ Hà Hoa (nay là huyện Kỳ Anh): “Quân trung Toàn vũ vệ thập Đội cai đội quán tài hầu”.


Trong số 9 văn tự cổ trên có 2 bản thuộc triều vua Gia Long năm thứ nhất (1802), 1 bản Gia Long năm thứ 2 (1803), 1 bản Gia Long năm thứ 5 (1806), 1 bản Gia Long năm thứ 18 (1819); 1 bản triều vua Minh Mạng năm thứ 1 (1820), 1 bản Minh Mạng năm thứ 2 (1821), 1 bản Minh Mạng năm thứ 4 (1823) và 1 bản Minh Mạng năm thứ 5 (1824).


Các nhà nghiên cứu văn hóa cho biết: văn tự trên thuộc nhóm văn tự cổ quý hiếm, được phát hiện rất ít trên địa bàn Hà Tĩnh, cần được bảo lưu và nghiên cứu kỹ.


BÁCH KHOA

Báo Hà Tĩnh

TIN LIÊN QUAN