Sáng ngày 24-11, UBND xã Gia Phố (Hương Khê – Hà Tĩnh) tổ chức lễ phát động toàn dân ra quân xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2009- 2011, giai đoạn 2010- 2015 và định hướng đến năm 2020. Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Trần Minh Kỳ tham dự lễ phát động.

Xã Gia Phố là một trong 11xã trên cả nước được chọn làm thí điểm xây dựng nông thôn mới theo Kết luận của Ban bí thư Trung ương ngày 7/4/2009. Nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ và nhân dân xã nhà là xây dựng địa phương phát triển theo quy hoạch, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp- dịch vụ theo hướng đô thị có nền kinh tế phát triển; đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện, hạ tầng kinh tế xã hội hiện đại, bản sắc văn hoá được bảo tồn và phát huy, môi trường sinh thái nông thôn xanh sạch đẹp; hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong giai đoạn 2009- 2011, xã sẽ phấn đấu đạt 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới thuộc Bộ tiêu chí Quốc gia và giai đoạn 2010- 2015 sẽ tiếp tục hoàn thiện những tiêu chí còn lại, đồng thời rà soát củng cố xây dựng các nội dung chính của nông thôn mới đảm bảo tính bền vững.


Tại lễ phát động, PCT Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ giao nhiệm vụ cho Đảng bộ và nhân dân xã Gia Phố thời gian tới cần phát động mạnh mẽ hơn nữa phong trào xây dựng nông thôn mới với những hành động cụ thể, thường xuyên và có hiệu quả, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra. Xây dựng nông thôn mới dựa vào nội lực cộng đồng địa phương là chính, do đó cần phát huy quy chế dân chủ cơ sở, huy động tối đa mọi nguồn lực, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, nhằm biến khó khăn thành thuận lợi của địa phương. Chính quyền xã phải tổ chức sơ tổng kết để tuyên dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng, đồng thời bổ cứu kịp thời những thiếu sót trong quá trình thực hiện đề án. Các sở, ban, ngành liên quan cần có sự phối hợp, tham mưu để đề án hoàn thành theo tiêu chí của Trung ương; BCĐ xây dựng nông thôn mới phải giải quyết nhanh các đề xuất, kiến nghị theo đúng thẩm quyền.


Kết thúc buổi lễ, lãnh đạo xã Gia Phố tuyên bố phát động lễ ra quân xây dựng nông thôn mới tại địa phương; PCT TT UBND tỉnh Trần Minh Kỳ cùng đoàn cán bộ tỉnh, huyện tham quan công tác xây dựng trục đường chính xã, cải tạo vườn tạp và xây dựng nhà ở cho hộ nghèo.


Hoàng Oanh

baohatinh

TIN LIÊN QUAN