Sự Kiện Trong Nước

Phấn đấu xây dựng nhiều hơn nữa các làng, xã, khối phố văn hóa

Sáng 21 – 12, Sở VH – TT – DL Hà Tĩnh tổ chức lễ tổng kết phong trào 20 năm xây dựng làng văn hóa, khối phố văn hóa 1989 – 2009. Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện ; Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủyTrần Thị Kim Hoa , Thường trực Văn phòng ban chỉ đạo phong trào TƯ Phạm Văn An cùng đại diện các huyện, thị, thành, các làng, khối phố văn hóa tiêu biểu trong toàn tỉnh.

20 năm qua , phong trào xây dựng làng văn hóa, khối phố văn hóa (LVH, KPVH) ở Hà Tĩnh phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu. Đến nay đã có 836 làng, xóm, thôn, bản và 133 khối phố, tổ dân được công nhận danh hiệu văn hóa. Phong trào này cũng tập trung vào việc củng cố nếp sống văn hóa, văn minh từ nông thôn ra thành thị tạ nên phong trào thi đua sôi nổi, góp phần đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, 90% LVH, KPVH có quy chế về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, 100% LVH, KPVH có hương ước, quy ước… Trong quá trình 20 năm đó đã xuất hiện nhiều đơn vị điển hình trong suốt thời gian dài, nhiều gia đình văn hóa tiêu biểu.


Tại hội nghị một số đơn vị và cá nhân điển hình đã báo cáo thành tích và truyền đạt kinh nghiệm của mình trong việc xây dựng LVH, KPVH và phương cách làm thế nào để giữ vững danh hiệu đó trong thời gian dài.


Đồng chí Nguyễn Thiện ghi nhận những thành quả đã đạt được trong thời gian qua và khẳng định ý nghĩa, vai trò của phong trào xây dựng LVH, KPVH đối với sự phát triển KT – XH và quá trình nâng cao đời sống vật chất, tinh thần trong nhân dân, đối với việc đảm bảo QPAN, bài trừ các loại tệ nạn xã hội, thúc đẩy phòng trào GTNT, XĐGN… góp phần làm thay đổi hoàn toàn diện mạo nông thôn. Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ rõ những mặt chưa được trong việc xây dựng nông thôn mới như: Việc thực hiện tiêu chuẩn, tiêu chí chưa khách quan, ở một số nơi còn chạy theo thành tích, môi trường sinh thái chưa được quan tâm đúng mức v.v… Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới cần tiếp tục quán triệt tư tưởng cho cán bộ, đảng viên nhân dân NQ TƯ 5 của Đảng; Tuyền truyền, giáo dục bồi dưỡng lòng yêu nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhất là thế hệ trẻ; Tập trung cao, lãnh đạo chỉ đạo có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KT – XH, nhất là đa dạng các ngành nghề, xây dựng kết cấu hạ tầng, nông thôn mới, nghiêm túc thực hiện GPMB, quan tâm phong trào khuyến học, khuyến tài, bài trừ TNXH, giữ gìn TTXH trên địa bàn dân cư; Tăng cường quản lý Nhà nước về công tác văn hóa tạo môi trường văn hóa lành mạnh; Tăng cường bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, nắm vững quan điểm lãnh đạo thực hiện toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Ban chỉ đạo các cấp cần tiếp tục cụ thể hóa, phối hợp đồng bộ với các ngành liên quan thực hiện hiệu quả hơn phong trào này…làm cho văn hóa gắn chặt với mọi mặt của đời sống và phấn đấu ngày càng có nhiều hơn nữa các LVH, KPVH tiêu biểu.


Hội nghị đã trao Bằng khen của Bộ Văn hóa cho 3 làng văn hóa tiêu biểu và bằng khen của UBND tỉnh cho 34 tập thể có thành tích trong quá trình thực hiện phong trào.


Anh Hoài

baohatinh

BÀI MỚI ĐĂNG