Ngày 22-10, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Minh Kỳ đã có chương trình làm việc với Đảng bộ xã Hương Giang (Hương Khê) xung quanh việc chuyển đổi rừng phòng hộ sang rừng sản xuất để trồng cây cao su tại tiểu khu 199 và 200.

 


Tại cuộc làm việc, hầu hết đảng viên đều cho rằng chủ trương chuyển đổi rừng phòng hộ ít xung yếu sang rừng sản xuất để trồng cây cao su trên địa bàn là hoàn toàn đúng đắn. Điều mà một bộ phận đảng viên và quần chúng nhân dân băn khoăn, đó là việc chuyển đổi rừng phòng hộ sẽ gây xáo trộn môi trường bởi theo lập luận của người dân thì diện tích chuyển đổi gần với 4 đập thủy lợi là Họ Võ, Khe Con, Khe Voi và Ma Ca.


Cũng theo ý kiến của người dân thì nhiều diện tích chuyển đổi tại tiểu khu 199 và 200 không thuộc trạng thái rừng nghèo kiệt. Một bộ phận đảng viên còn bày tỏ băn khoăn về việc làm và đời sống của người dân sau khi rừng chuyển đổi. Thêm vào đó quá trình thực hiện chủ trương chuyển đổi trên địa bàn đã không được bàn bạc thống nhất kỹ lưỡng trong toàn đảng bộ cũng như trong các đơn vị thôn xóm. Điều này đã dẫn tới tình trạng đơn thư khiếu kiện vượt cấp, gây mất ổn định tình hình địa phương.


Phó chủ tịchThường trực UBND tỉnhTrần Minh Kỳ tiếp thu và chia sẻ những băn khoăn khúc mắc của một bộ phận đảng viên, quần chúng nhân dân xã Hương Giang và coi đây là sự thể hiện tinh thần trách nhiệm trước một chủ trương lớn của tỉnh. Kết quả kiểm tra của Cục lâm nghiệp và các ngành chức năng gần đây chỉ rõ: hơn 700 ha rừng phòng hộ tại tiểu khu 199, 200 chuyển sang rừng sản xuất đều thuộc đối tượng ít xung yếu và xung yếu, không có diện tích rất xung yếu. Mặt khác trong thực hiện chuyển đổi, các ngành chức năng phải có trách nhiệm quản lý giám sát, đảm bảo chặt chẽ về mặt quy trình. Song song với quá trình chuyển đổi, tỉnh và huyện sẽ có phương án hỗ trợ sản xuất, ổn định đời sống cho nhân dân.


Trong quá trình thực hiện chuyển đổi rừng, Công ty Cao su Hương Khê đã để xảy ra sai sót khi chưa có đánh giá tác động môi trường, chưa có phương án tận thu lâm sản nhưng vẫn tiến hành khai hoang phát đốt thực bì, thi công đường nội vùng. UBND tỉnh sẽ kiểm điểm nghiêm túc sai sót của Công ty Cao su Hương Khê cũng như trách nhiệm giám sát của của Sở NNPTNT, sở Tài nguyên môi trường.


Liên quan đến những khúc mắc của một bộ phận đảng viên, nhân dân khi cho rằng: chủ trương chuyển đổi rừng chưa được bàn bạc, thống nhất trong Đảng bộ, và toàn thể nhân dân. Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ cũng khẳng định: mục tiêu cuối cùng của chuyển đổi rừng, trồng cây cao su vẫn là vì cuộc sống của người dân trên địa bàn. Mọi sự kích động, lợi dụng gây rối cần phải được nghiêm trị theo quy định của pháp luật.


Đình Trung.

baohatinh

TIN LIÊN QUAN