Tin Hà Tĩnh

Ông Trần Tiến Hưng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng trúng cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh với 100% phiếu bầu.

Ngày 15/7, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 họp kỳ thứ 10 để bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, kiện toàn chức danh thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 và quyết định một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Ông Trần Tiến Hưng đước bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh với 100% phiếu bầu.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Hà Tĩnh giới thiệu nhân sự bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Trần Tiến Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh được giới thiệu để bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả bỏ phiếu, ông Trần Tiến Hưng trúng cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh với 100% phiếu bầu.

Trước đó, các đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh thảo luận, biểu quyết quyết định miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đối với ông Đặng Quốc Khánh. Trước đó, ông Đặng Quốc Khánh được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang từ ngày 6/7/2019.

Tại kỳ họp này, 100% các đại biểu thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đối với ông Đặng Quốc Khánh.

Tác giả: TRẦN LỘC - PHAN ẤN

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP