Văn hoá Dân gian

Nơi lưu giữ bộ hiện vật 'độc đáo'

Bộ hiện vật “độc đáo” làm bằng chất liệu đồng được phát hiện trong quá trình tiến hành khảo sát, tìm hiểu về dòng họ Nguyễn Đình tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.


Bách Khoa

CANA

BÀI MỚI ĐĂNG