Năm 2009 là năm thứ 3 thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nhờ có biện pháp tích cực, BCĐ huyện đã tăng cường đẩy mạnh các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, từ đó thu được nhiều kết quả.

Điểm ghi nhận nhất cho cuộc vận động này ở huyện Nghi Xuân đó là tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động “làm theo” trong toàn cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Cuộc vận động thực sự trở thành phong trào thi đua sôi nổi, trở thành đợt sinh hoạt chính trị – tư tưởng sâu rộng, củng cố bồi đắp thêm niềm tin trong toàn đảng, toàn dân khi mà cuộc vận động “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng” mang lại kết quả còn khiêm tốn.

Có thể khẳng định, trên địa bàn toàn huyện, phong trào rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu “làm theo” đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành phương châm hành động – động cơ làm việc, xây dựng tập thể, cơ quan, đơn vị, địa phương và trong mỗi gia đình.


Trong 3 năm qua, phần lớn cán bộ, đảng viên đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân. Thông qua các đợt học tập các chuyên đề với việc đề ra chương trình hành động, xây dựng các chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã đã có “cách đi” đúng hướng, vận dụng phù hợp với tình hình thực tế, từ đó góp phần quan trọng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh.


Trong những năm qua, mặc dầu kinh tế ở trong và ngoài nước còn gặp nhiều khó khăn, song Đảng bộ huyện luôn lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở từng bước vượt qua khó khăn theo tư tưởng đạo đức của Bác là: Luôn chủ động, sáng tạo, dù khó khăn đến đâu cũng phải xây dựng và phát huy sức mạnh của tinh thần đoàn kết. Chính vì lẽ đó, trong 3 năm qua nhiều lĩnh vực quan trọng của huyện vẫn đạt được đích đề ra, ổn định được tốc độ phát triển kinh tế trên 10%, đời sống nhân dân được nâng cao.


Đặc biệt, trên địa bàn toàn huyện đã xuất hiện nhiều nhân tố điển hình, lựa chọn và tôn vinh được 25 tập thể, 46 cá nhân tiêu biểu. Trong đó có 3 tập thể, 3 cá nhân là điển hình xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.Nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đại đức Hồ Chí Minh (Ảnh: TL)


Bài học kinh nghiệm ở Nghi Xuân trong 3 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đó là việc ban hành các văn bản chỉ đạo. Ban chỉ đạo huyện đặc biệt coi trọng đến việc tham mưu cho Ban thường vụ Huyện uỷ nhanh chóng khắc phục những điểm yếu, phát huy những điểm mạnh. Nhiều văn bản chỉ đạo của cấp trên đã nhanh chóng được tiếp thu, sau đó Ban chỉ đạo lại áp dụng phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương để triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, tổ chức tốt học tập chuyên đề về “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Công tác này đã được Ban tuyên giáo Huyện uỷ triển khai có hiệu quả, thiết thực.


Huyện Nghi Xuân được đánh giá rất cao trong công tác tuyên truyền cuộc vận động gắn liền với tuyên truyền kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ. Ban tuyên giáo Huyện uỷ tham mưu kịp thời cho Ban thường vụ, Ban chỉ đạo cuộc vận động Huyện hướng dẫn kịp thời cho các địa phương, đơn vị phối kết hợp việc tổ chức học tập, thực hiện cuộc vận động gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ. Ban đã cung cấp đề cương tuyên truyền, hướng dẫn các nội dung cần tuyên truyền, thực hiện.


Trên cơ sở kế hoạch của Ban tuyên giáo Huyện uỷ, Ban tuyên giáo cơ sở và các chi, đảng bộ trực thuộc đã kịp thời, nghiêm túc lồng ghép, tổ chức tuyên truyền thực hiện các nội dung chuyên đề của cuộc vận động gắn với 40 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ và thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị cũng như nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn…Trụ sở Huyện uỷ Nghi Xuân. Ảnh: Trung Anh


Năm 2010, huyện Nghi Xuân sẽ tăng cường và đẩy mạnh cuộc vận động có hiệu quả cao hơn. Kế hoạch đã được đưa ra đó là tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về cuộc vận động gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, kết hợp với biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


Đặc biệt quan tâm đến việc tổ chức học tập trong cán bộ, đảng viên, công chức, hội viên, đoàn viên, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân với chủ đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh” gắn với công tác tổ chức và tiến hành Đại hội Đảng các cấp. Một mặt, đẩy mạnh cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí với chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tổ chức xét chọn, tặng thưởng và tổ chức biểu diễn các tác phẩm xuất sắc…

TTTM

TIN LIÊN QUAN