Qua rà soát, kiểm tra, Tổ Công tác Thanh tra Chính phủ đã đồng tình và thống nhất kết quả giải quyết của UBND tỉnh Hà Tĩnh đối với khiếu nại của bà Đậu Thị Thanh Vân (thôn 4, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân)…

Khu vực đất Trại bò Cồn Chua mà bà Đậu Thị Thanh Vân (thôn 4, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân) khiếu nại yêu cầu bồi thường gồm 2 thửa số 81 và 82 với tổng diện tích 4798m2. Trước năm 1986, khu đất này do Huyện đội Nghi Xuân trực tiếp quản lý, tăng gia, sản xuất. Năm 1986, không còn nhu cầu sử dụng nên Huyện đội đã bàn giao toàn bộ đất đai và một số cơ sở vật chất trên đất cho UBND xã Xuân Viên quản lý. Từ đó, UBND xã Xuân Viên đã sử dụng khu đất này để chăn nuôi bò.


Năm 1996, HĐND, UBND xã Xuân Viên có chủ trương bán đấu giá đàn bò, gia đình bà Vân đã trúng đấu giá. Ngày 17/10/1996, UBND xã bàn giao đàn bò 41 con cho bà Vân, chứ không giao đất và cơ sở vật chất, hạ tầng. Các hồ sơ địa chính (bản đồ và sổ mục kê lập theo Chỉ thị 299/CT-TTg) đều ghi chủ sử dụng đất là Huyện đội. Gia đình bà Vân cũng không có các giấy tờ phản ánh việc được chính quyền cấp, giao hoặc cho thuê đất tại khu vực Trại bò Cồn Chua. Trong quá trình sử dụng khu đất trên để chăn nuôi bò, Nhà nước cũng không thu một khoản tài chính nào đối với gia đình bà Vân. Cho nên, khi thu hồi đất khu vực Trại bò Cồn Chua, Nhà nước không đền bù đất cho gia đình bà Vân là đúng quy định của pháp luật.


Ngày 2/2/2007, thực hiện dự án “chăn nuôi gia súc và nuôi trồng thuỷ sản”, UBDN tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 381/QĐ-UBND phê duyệt phương án bồi thường cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng. Theo đó, gia đình bà Vân được tính toán bồi thường giá trị cây cối, vật kiến trúc với số tiền hơn 14 triệu đồng. Đến nay,  bà Vân không đồng ý, tiếp tục gửi đơn khiếu nại yêu cầu đền bù đất và bồi thường 127 triệu đồng vì đã chi phí đầu tư cải tạo đất, trồng cây lâm nghiêp.


Theo UBND tỉnh, để bàn giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án, Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Nghi Xuân đã phối hợp với UBND xã Xuân Viên, thôn xóm và đại diện các hộ gia đình bị ảnh hưởng tiến hành lập biên bản thống kê các tài sản trên đất thu hồi, hồ sơ dự toán phương án bồi thường. Gia đình bà Vân yêu cầu được bồi thường 127 triệu đồng, nhưng không thể hiện trong Biên bản thống kê tài sản và hồ sơ đề nghị bồi thường nên không được Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt là đúng.


Ngày 31/7/2009, UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục có văn bản khẳng định, khiếu nại của bà Vân đã được xem xét, giải quyết có căn cứ rõ ràng, đúng pháp luật tại Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 31/3/2009. Đến nay, bà Vân tiếp tục khiếu nại nhưng không đưa được chứng cứ có cơ sở pháp lý. Hơn nữa, kết quả giải quyết này, cũng được Tổ Công tác Thanh tra Chính phủ (thành lập theo Công văn số 1168/TTCP-CII ngày 4/6/2009 của Thanh tra Chính phủ) đồng tình, thống nhất khi tiến hành kiểm tra, rà soát quá trình giải quyết vụ việc này.


Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát của Tổ Công tác Thanh tra Chính phủ, đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh đã ra văn bản chấm dứt giải quyết khiếu nại của bà Vân. Đồng thời, yêu cầu UBND huyện Nghi Xuân chỉ đạo các cơ quan, cá nhân có liên quan và gia đình bà Vân thực hiện nghiêm túc quyết định giải quyết khiếu nại.


Được biết, trong quá trình kiểm tra, rà soát khiếu nại của bà Vân, Tổ công tác Thanh tra Chính phủ đã làm việc với Công ty TNHH Hồng Lam (nhà đầu tư). Qua đó, Cty này có nêu việc sẽ xem xét hỗ trợ thêm cho bà Vân 45 triệu (ngoài số tiền được bồi thường theo quyết định của UBND tỉnh); đồng thời cho phép bà Vân thu hoạch toàn bộ cây cối đã được bồi thường trên đất.

Thanh tra

TIN LIÊN QUAN