Sáng 27 – 11, Sở NN&PTNT tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống ngành Lâm nghiệp Việt Nam (28 – 11 – 1959 – 28 – 11 – 2009). Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thiều Đình Duy; nguyên lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo ngành NN&PTNT qua các thời kỳ tới dự.

Tại lễ kỷ niệm, CBCNV ngành NN&PTNT nói chung, lâm nghiệp nói riêng qua các thời kỳ đã cùng nhau ôn lại chặng đường hình thành và phát triển của ngành, đặc biệt là kể từ ngày Bác Hồ phát động Tết trồng cây đến nay. Các bài tham luận, ý kiến phát biểu, đội ngũ làm công tác lâm nghiệp cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm cũng như những mục tiêu, giải pháp thúc đẩy hoạt động phát triển lâm nghiệp tỉnh nhà trong thời gian tới.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Kỳ biểu dương những kết quả ngành đạt được sau nửa thế kỷ thực hiện lời dạy của Bác Hồ về sự nghiệp trồng cây gây rừng. Đội ngũ làm công tác lâm nghiệp Hà Tĩnh cần nỗ lực nhiều hơn để xứng đáng với vai trò, vị trí của một ngành kinh tế kỹ thuật trong sự nghiệp phát triển KT – XH nói chung.


Cùng với tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển lâm nghiệp theo hướng chuyển từ lâm nghiệp truyền thống sang lâm nghiệp xã hội, ngành cần tập trung phát triển rừng sản xuất trên cơ sở quy hoạch 3 loại rừng đã được phê duyệt; tham mưu để UBND tỉnh tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai các chính sách của Nhà nước trên lĩnh vực lâm nghiệp; soát xét các đối tượng cây trồng để bố trí phù hợp với từng vùng sinh thái nhằm đạt hiệu quả cao; kiện toàn bộ máy các BQL rừng phòng hộ để nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời soát xét những diện tích không phù hợp để chuyển sang phát triển rừng sản xuất.


Hải Xuân

baohatinh

TIN LIÊN QUAN