Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã lựa chọn 16 xã, thị trấn thực hiện thí điểm mô hình Bí thư Ðảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã. Sau nửa năm triển khai thực hiện, bước đầu có thể khẳng định triển vọng tốt đẹp của mô hình này, cho dù vẫn còn một số yếu kém, bất cập…

Nhân tố giữ vai trò quyết định
Sơn Lâm là xã miền núi, kinh tế – xã hội chậm phát triển, hộ nghèo chiếm 17,5%. Những năm trước đây, Ðảng bộ Sơn Lâm có vấn đề về đoàn kết nội bộ, không tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong hệ thống chính trị, không khơi dậy được nguồn lực của nhân dân. Nhằm tạo bước chuyển mới và cũng là bước thể nghiệm táo bạo, Huyện ủy Hương Sơn chọn Sơn Lâm thực hiện thí điểm mô hình Bí thư Ðảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã. Qua triển khai công việc, không hề có sự chồng chéo giữa vai trò của Ðảng với vai trò chính quyền. Ngược lại, Bí thư Ðảng ủy có thể nắm bắt rõ hơn tình hình để đề ra các chủ trương sát với thực tiễn cuộc sống. Ðồng thời, việc chỉ đạo, điều hành thống nhất được thể hiện qua những chủ trương mà Ban Thường vụ Ðảng ủy xã đưa ra, được chính quyền, đoàn thể, tổ chức thực hiện. Chẳng hạn trước đây, từ khi họp bàn nghị quyết đến khi triển khai thực hiện phải qua nhiều khâu, nhiều bước, có khi đến cả tuần, nay chỉ từ hai đến ba ngày. Việc áp dụng mô hình này đã giảm được khâu truyền đạt, báo cáo, xin ý kiến, tránh hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm.
Nhờ thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành triển khai các nhiệm vụ, năm 2009, Sơn Lâm vươn lên “tốp” các xã khá của huyện Hương Sơn. Trong năm, Sơn Lâm triển khai thực hiện nhiều dự án, tiến hành giải phóng mặt bằng hàng nghìn m2 đất, bảo đảm dân chủ, công khai, được nhân dân đồng tình. Ðặc biệt, từ một xã “gần như không có” đường bê-tông, năm 2009, phong trào làm đường giao thông nông thôn theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” của Sơn Lâm được triển khai rầm rộ, chỉ sau hai tháng ra quân, toàn xã đã bê-tông hóa được 11 km đường…
Huyện ủy Can Lộc lựa chọn ba xã ở ba vùng khác nhau thực hiện thí điểm Bí thư Ðảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã và cũng là địa phương được thực hiện thành công mô hình này. Xã Gia Hanh, một xã bán sơn địa, có gần 50% giáo dân, được Huyện ủy Can Lộc chọn làm điểm đại diện cho loại hình xã miền núi. Người được chọn giữ chức vụ Bí thư Ðảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã là anh Nguyễn Văn Trinh, có thâm niên 15 năm làm Chủ tịch UBND và Bí thư Ðảng ủy xã. Ðồng chí Trinh cho biết, giai đoạn đầu điều hành đồng thời hai vị trí chủ chốt trong xã, việc chồng lên việc, gặp nhiều khó khăn. Người giữ vai trò “hai vai” đòi hỏi trách nhiệm nặng nề hơn, nhưng quan trọng nhất, mình phải thể hiện được vai trò trung tâm trong chỉ đạo, điều hành cũng như chia sẻ nhiệm vụ cho các thành viên, cả cơ quan đảng lẫn chính quyền một cách cụ thể, tránh ôm đồm…
Ở xã Gia Hanh, Ban Thường vụ Ðảng ủy xã phân công mỗi cấp ủy viên theo dõi, giám sát từng chi bộ trực thuộc, mỗi tháng Ðảng ủy xã đều có kế hoạch công tác. Trên cơ sở đó, hằng tuần chính quyền triển khai từng nội dung công việc cụ thể. Nhờ vậy, các cuộc họp giao ban giảm nhiều so với trước, trong khi đó, công việc vẫn tiến hành nhanh, kịp thời và hiệu quả. Biểu hiện rõ nét nhất ở Gia Hanh là hiệu quả triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội.
Việc triển khai thí điểm mô hình Bí thư đồng thời làm Chủ tịch UBND tại 16 xã, thị trấn ở Hà Tĩnh mới qua sáu tháng nhìn chung đã đạt được một số kết quả bước đầu rất quan trọng, đó là: Ðã tạo được sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất trong cấp ủy, chính quyền và huy động được sức mạnh của các đoàn thể; giảm bớt những thủ tục hành chính… từ đó đã tạo được bước phát triển nhất định ở cơ sở, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, phát triển kinh tế, đáp ứng nhu cầu xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.
Chuẩn bị nhân lực để nhân rộng
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Trần Nam Hồng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho rằng: Qua thực hiện làm điểm mô hình ở một số địa phương, bên cạnh những mặt tích cực đã bộc lộ một số hạn chế, khuyết điểm. Bí thư Ðảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã do chưa có kinh nghiệm hoạt động công tác Ðảng, kinh nghiệm điều hành chính quyền còn thiếu nên chưa khẳng định được vai trò của mình. Mặc dầu các đơn vị thực hiện thí điểm đều xây dựng quy chế làm việc, mối quan hệ phối hợp, nhưng trong hoạt động của cá nhân đồng chí bí thư đồng thời là chủ tịch vẫn còn lúng túng, bị động, lẫn lộn và nặng nề về phần điều hành mà trước đây mình đảm nhiệm, nhất là điều hành về mặt Nhà nước.
Với những địa phương như các huyện Can Lộc, Hương Sơn, Ðức Thọ được đánh giá làm tốt công tác đào tạo cán bộ, có tỷ lệ cán bộ cấp cơ sở đồng đều nhưng khi đánh giá về việc nhân mô hình này ra diện rộng đều gặp phải khó khăn, vướng mắc. Ðồng chí Bí thư Huyện ủy Can Lộc Bùi Ðức Hạnh cho rằng, mặc dù thời gian qua, huyện đã có cơ chế, chính sách phù hợp, từng bước nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở nhưng hiện chỉ có 1/3 cán bộ xã có trình độ đại học (chủ yếu là hệ tại chức). Qua chỉ đạo thực hiện ở địa phương, nổi lên một vấn đề cần quan tâm, đó là tình trạng cán bộ được bầu giữ chức vụ cao không dám nhận vì sợ không hoàn thành nhiệm vụ. Ðối với những địa phương này, khi thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND sẽ rất khó khăn. Thường vụ Huyện ủy Can Lộc đánh giá khách quan, nếu triển khai đại trà mô hình này sẽ có một phần ba số địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ, một phần ba giữ được phong trào, số còn lại sẽ khó hoàn thành nhiệm vụ. Nhận định này cũng trùng hợp với ý kiến của đồng chí Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Nguyễn Văn Thọ. Một thực tế mà các địa phương cần tập trung giải quyết là công tác tư tưởng cho những người thôi chức vụ Bí thư Ðảng ủy hay Chủ tịch UBND xã chuyển sang làm công tác khác…
Một khó khăn cần nhấn mạnh là do lịch sử để lại, đội ngũ cán bộ cấp xã, phường của Hà Tĩnh hiện còn nhiều bất cập, việc trẻ hóa đội ngũ cán bộ cơ sở còn gặp nhiều khó khăn. Chỉ tính riêng trên 260 Bí thư Ðảng ủy xã, phường, thị trấn, có tới 44,27% hơn 50 tuổi, không có người nào dưới 31 tuổi; số ủy viên ban chấp hành đảng bộ cơ sở dưới 31 tuổi chỉ chiếm 8,4%. Ðội ngũ cấp ủy viên cơ sở xã, phường, thị trấn năng lực, trình độ thấp, có 57,62% chưa có trình độ chuyên môn và 21,09% chưa được đào tạo trình độ lý luận. Trong tổng số hơn 960 ủy viên UBND xã, phường, thị trấn, số chưa qua đào tạo, chỉ có trình độ sơ cấp về chuyên môn chiếm 38,51%; số chưa qua đào tạo trình độ quản lý hành chính chiếm 82,11% và chưa qua đào tạo trình độ quản lý kinh tế là 89,54%…
Ðồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình cho biết: Ðể thực hiện đại trà mô hình, bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND xã, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã kịp thời ban hành Nghị quyết chuyên đề về nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn. Phấn đấu đến năm 2015, các chức danh cán bộ, công chức cấp xã đều được chuẩn hóa theo quy định. Hà Tĩnh chú trọng việc đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ cơ sở; phân công lại cán bộ trên cơ sở năng lực, trình độ và người thật sự có uy tín với dân; thực hiện việc luân chuyển, đưa những cán bộ, công chức cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, có triển vọng lên công tác ở cấp trên, đồng thời có chính sách đưa một số công chức trẻ, có triển vọng về rèn luyện, thử thách ở cơ sở; tích cực thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng về công tác ở các xã, phường, thị trấn. Hà Tĩnh sẽ tiến hành triển khai một cách thận trọng ra diện rộng mô hình này trên cơ sở chuẩn bị tốt nguồn cán bộ. Thực hiện nhất quán xã, phường, thị trấn là cấp hành chính hoàn chỉnh, tạo sự liên thông đội ngũ cán bộ, công chức trong các cấp, nhất là cấp huyện và cấp cơ sở. Ðây sẽ là bước chuẩn bị tích cực trong chiến lược quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở vừa đủ đức, đủ tài trước khi thực hiện mô hình bí thư cấp ủy kiêm chủ tịch UBND ở diện rộng.
THÀNH CHÂU, VĂN HỌC

Nhan Dan

TIN LIÊN QUAN