Lễ hội đầu năm tại các đền, chùa, đình, miếu và di tích lịch sử là hoạt động văn hóa tâm linh thể hiện tín ngường, truyền thống cũng như nhu cầu tinh thần của người dân. Đáng tiếc là gần đây, bên cạnh những mặt tiến bộ, tích cực, tại một số di tích, đền, chùa trong tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn những biểu hiện chưa đẹp…

 


Những hình ảnh chưa đẹp mắt mà chúng tôi ghi lại tại một số đền, chùa phản ánh phần nào công tác quản lý của các địa phương và hành vi thiếu văn hóa của du khách.

Lễ bái đầu năm - những hình 
ảnh chưa đẹp!

Lễ bái đầu năm - những hình 
ảnh chưa đẹp!

Do không được bố trí, sắp xếp khoa học nên 120 người cùng vào làm lễ một lúc ở đền Võ Miếu (TP Hà Tĩnh). Đi ra thì sợ thầy tấu đến sớ tên mình, đành đứng lại chen nhau vậy!

Lễ bái đầu năm -
 những hình ảnh chưa đẹp!

Khói hương mù trời ở đền Chợ Củi (Xuân Hồng – Nghi Xuân).

Lễ bái đầu năm - những hình ảnh chưa đẹp!

Cắm hương lên cả thân cây bên cạnh miếu Sơn Thần (đền Thánh Mẫu, Truông Bát – Thạch Hà).

Lễ bái đầu năm - những hình 
ảnh chưa đẹp!

Kinh hoàng rác thải ở Miếu Ao (Thạch Trị – Thạch Hà).

Lễ bái đầu năm - những hình 
ảnh chưa đẹp!

Chèo kéo khách xin lộc ở đền Bà Hải (Kỳ Ninh – Kỳ Anh).

Lễ bái đầu năm -
 những hình ảnh chưa đẹp!

Lễ bái đầu năm - những hình ảnh chưa đẹp!

Lễ bái đầu năm - những hình ảnh chưa đẹp!

Lễ bái đầu năm - những hình ảnh chưa đẹp!

Quét cứ quét, đốt cứ đốt, viết cứ viết, còn ta cứ vô tư xả rác bừa bãi ngập tràn khắp mọi nơi! (Đền Bà Hải – Kỳ Ninh – Kỳ Anh).

M.Huệ – Q.Sáng – Bùi Tiến

baohatinh

TIN LIÊN QUAN