Sáng 30/11, Đảng bộ LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá 40 năm thực hiện Di chúc của Hồ Chủ tịch và kết quả thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Trong nhiều năm qua, cùng với sự lớn mạnh của đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn tỉnh ta, Đảng bộ LĐLĐ đã có sự trưởng thành vượt bậc về mọi mặt, không ngừng nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, đoàn viên thực hiện tốt Di chúc của Người. Nhờ sự đoàn kết, nhất trí cao, toàn Đảng bộ đã phát huy được tinh thần dân chủ, nêu cao tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình, luôn đề cao tinh thần xây dựng và giữ vững khối đại đoàn kết.


Dứới sự chỉ đạo của Đảng bộ, các phong trào thi đua yêu nước đã được tích cực phát động và hưởng ứng sâu rộng, đem lại kết quả cao; công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và lợi ích chính đáng của người lao động được thực hiện thường xuyên; công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh được quan tâm đúng mức; các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng rộng lớn. Và qua thực tiễn hoạt động, nhiều cá nhân, đơn vị đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên để trở thành những tấm gương sáng, những điển hình tiên tiến tiến như: Công ty Khách sạn Công đoàn; Công ty Khách sạn du lịch Công đoàn Thiên Cầm; Trường Cao đẳng Nghề công nghệ Hà Tĩnh….


Thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đông đảo cán bộ, CNVCLĐ tỉnh Hà Tĩnh nói chung và Đảng bộ LĐLĐ tỉnh nói riêng đã tích cực đẩy mạnh hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và đã đạt đựơc những kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt, trong năm 2009, các chi bộ và đảng viên đã thực hiện tốt các cam kết thực hiện cuộc vận động và được gắn với thực hiện Chỉ thị 35 của Ban Thượng vụ Tỉnh uỷ về: “ Xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang”. Hầu hết cán bộ, đnảg viên đều có ý thức trau dồi, rèn luyện đạo đức lối sống, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có trách nhiệm trong công việc, gần gủi với quần chúng và gương mẫu trong mọi hoạt động, cống hiến vì phong trào….


Cũng nhân dịp này, 3 chi bộ và 15 đảng viên có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, hoạt động đã được biểu dương, khen thưởng.


baohatinh

TIN LIÊN QUAN