Năm 1992 UBND huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh cấp cho xí nghiệp thương binh 27/7 1000m2 đất với thời hạn sử dụng lau dài. Ngày 25/6/2005, Xí nghiệp được sở xây dựng Hà Tĩnh cấp giấy phép để xây nhà xưởng và nhà công nhân trên diện tích đất được cấp. Sau khi được cấp phép xây dựng xí nghiệp phát hiện mảnh đất của mình bị cấp cho phòng thi hành án tỉnh Hà Tĩnh.

         Ngay sau đó xí nghiệp thương binh đã có đơn đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Tĩnh giải quyết nhưng vẫn không hề được quan tâm. Mới đây ông Trần Đình Huy, phó giám đốc xí nghiệp thương binh 27/7 lại có đơn đề nghị giải quyết dứt điểm vụ việc, tuy nhiên vẫn là sự lòng vòng “đá đi đá lại” giữa các cơ quan chức năng Hà Tĩnh.

Ngày 17/7 vừa qua, sau khi nhận được đơn đề nghị định vị khu đất của ông Huy, sở tài nguyên môi trường, tỉnh hướng dẫn ông trực tiếp làm việc với UBND TP Hà Tĩnh để xác định vị trí, ranh giới thửa đất đã cấp cho xí nghiệp. Khi bắt tay vào định vị thửa đất, chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh lại có văn bản báo cáo UBND tỉnh Hà Tĩnh với nội dung: “UBND TP đã giao cho các phòng liên quan và UBND xã Thạch Trung xác định vị trí, ranh giới thửa đất mà UBND huyện Thạch Hà đã giao cho xí nghiệp thương binh27/7 năm 1992, thì thực tế hiện nay vị trí lô đất đã có chủ khác quản lý sử dụng”. Đồng thời UBND TP đề nghị: “UBND tỉnh giao cho các ngành liên quan cấp tỉnh kiểm tra giải quyết”. Như vậy là sự việc XN thương binh kêu mất đất từ nhiều năm nay nhưng cho đến giờ phút này, các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh mới chỉ tiến hành đến “công đoạn” phát hiện có cơ quan khác đã được giao trùng lên đất đó. Còn hướng giải quyết như thế nào thì chưa có.


      Việc lấy nhầm đất của XN thương binh 27/7 cấp cho đối tượng khác là sự tắc trách, lỏng lẻo trong quản lý đất đai, nay lại lơ là không kịp thời giải quyết khiếu nại của người dân càng không thể chấp nhận được. Đặc biệt đây là một xí nghiệp thương binh, buộc phải theo khiếu kiện vì cái sai của chính quyền.


      Đề  nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng sửa sai, trả lại đất cho các thương binh sản xuất, tránh khiếu kiện kéo dài. Được biết, XN có đề nghị nếu tỉnh không thể trả lại đất cũ thì có thể “linh động” giao mảnh đất để trống gần đó cho XN nhanh chóng ổn định hoạt động sản xuất.


 

PL

TIN LIÊN QUAN