Đền thờ vua Hồ Quý Ly được xây dựng tại núi Thiên Cầm (nay là thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên) – nơi vua Hồ Quý Ly ẩn trú và bị giặc Minh bắt. Dưới triều vua Gia Long (1802-1820), vua Minh Mạng (1820-1840) đền đã được tu sửa.

         Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đền bị sập. Hiện nay khu vực này năm trong quy hoạch tổng thể của khu du lịch Thiên Cầm. Theo đề nghị của UBND huyện Cẩm Xuyên (CV số 733/UBND ngày 17/12/2008), Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (CV số 649/ SVHTTDL-DSVH ngày 18/12/2008), ngày 17/3/2009 Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã có công văn số 636/UBND-VX  đồng ý giao cho UBND huyện Cẩm Xuyên (chủ đầu tư) lập dự án quy hoạch, tôn tạo di tích đền thờ vua Hồ Quí Ly, nguồn vốn thực hiện do Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên huy động từ cá nhân, tập thể, các nhà hảo tâm, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện việc khảo sát, lập dự án quy hoạch, tôn tạo di tích đền thờ vua Hồ Quý Ly đảm bảo Luật Di sản Văn hoá và các quy định hiện hành./.


Bách Khoa

Van hoa ha tinh

TIN LIÊN QUAN