Ngày 30-7 vừa qua, tại Hà Tĩnh đã diễn ra cuộc hội thảo “Tổ chức và hoạt động của Văn phòng Quốc hội – Thực trạng và phương hướng đổi mới”. Đây là một cuộc hội thảo đáng quan tâm vì không chỉ liên quan đến công việc của Văn phòng Quốc hội và đại biểu Quốc hội mà còn liên quan trực tiếp đến yêu cầu của người dân về đổi mới hoạt động của Quốc hội.


 


“Chúng ta đang biến hoạt động nghị viện thành hoạt động hành chính” – ông Lương Văn Cừ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội, đã phát biểu như vậy tại cuộc hội thảo. Trong một thời gian dài, Quốc hội nước ta theo mô hình các nước xã hội chủ nghĩa hoạt động với chức năng thể chế hóa các chính sách của Đảng và Nhà nước.


Cho đến nay, mặc dù có nhiều cải tiến theo xu hướng đổi mới, công tác giám sát hoạt động các cơ quan thuộc Chính phủ và bản thân Chính phủ đã được tăng cường, Quốc hội vẫn còn rất lúng túng trong việc xác định mô hình hoạt động thích hợp.


Vị trí đặt quảng cáo


Trước hết, chức năng Văn phòng Quốc hội chưa được xác định rõ. Theo TS. Nguyễn Sĩ Dũng, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Quốc hội được coi là cơ quan “tổng hợp, tham mưu, phục vụ”, không khác gì văn phòng các bộ, ngành; chưa có bộ máy hỗ trợ cho các hoạt động của lãnh đạo Quốc hội.


Đang có sự bất bình đẳng giữa các đại biểu Quốc hội có địa vị pháp lý ngang nhau: lãnh đạo các ủy ban Quốc hội có các vụ giúp việc, trong khi các đại biểu chuyên trách ở các ủy ban thiếu người giúp việc còn các đại biểu không chuyên trách gần như không có người giúp việc.


Trong khi Quốc hội nhiều nước khác hoạt động thường xuyên, Quốc hội nước ta hoạt động theo cơ chế hội nghị “xuân thu nhị kỳ”, chỉ có thể giải quyết một số vấn đề chứ không thể đáp ứng mọi yêu cầu của người dân.


Các đại biểu Quốc hội phần lớn là kiêm nhiệm, đều nắm giữ các chức vụ trong các cơ quan, tại các địa phương, công việc rất bận rộn; nhiều người không đủ thời gian nghiên cứu các tài liệu, văn bản để tham gia xây dựng luật hoặc thảo luận những vấn đề liên quan đến quốc kế dân sinh tại Quốc hội. Không có đại biểu nào có thư ký để trợ giúp trong việc nghiên cứu luật pháp, chính sách, những vấn đề từ thực tiễn, và vì vậy, có đại biểu phát biểu tại cuộc hội thảo là không am hiểu vấn đề khi họp Quốc hội nên “gật gù cho xong!”.


Cuộc hội thảo nói trên nhằm đóng góp ý kiến cho việc sửa đổi Luật Tổ chức Quốc hội vào năm 2010. Những vấn đề nêu ra không mới, nhưng rõ ràng thể hiện đòi hỏi bức bách của các đại biểu Quốc hội trong việc chuyên nghiệp hóa hoạt động của các đại biểu cũng như Văn phòng Quốc hội. Nhưng để chống xu hướng hành chính hóa nghị viện thì không chỉ phải xác định Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân mà phải có cơ chế để Quốc hội thực hiện quyền này. Chỉ khi nào giải quyết được vấn đề cốt lõi này thì vai trò Quốc hội và đại biểu Quốc hội mới được thể hiện đầy đủ.


Thời báo Kinh tế Sài Gòn

TIN LIÊN QUAN