Sáng 2-2, trên quê hương cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đảng bộ, nhân dân huyện Cẩm Xuyên đã long trọng tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Minh Kỳ, các cán bộ lão thành cách mạng, các bà mẹ Việt Nam anh hùng và đông đảo nhân dân huyện Cẩm Xuyên đã đến dự lễ mít tinh.

 


Diễn văn tại buổi lễ nhấn mạnh: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Từ đây, lịch sử nước ta bước sang một trang mới, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cứu nước của các phong trào cách mạng. Trải qua 80 năm, Đảng cộng sản Việt Nam đã chỉ đạo, lãnh đạo nhân dân ta dành thắng lợi to lớn trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ, thống nhất đất nước và đưa nước nhà ngày càng giàu mạnh. Trong thời kỳ đổi mới, những thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội, QP-AN một lần nữa khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân; có đủ bản lĩnh, trí tuệ, năng lực lãnh đạo cùng dân tộc Việt Nam đưa sự nghiệp Cách mạng nước ta tiếp tục tiến lên một tầm cao mới.


Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng trên quê hương Tổng bí thư Hà Huy Tập


Trong 80 năm qua, Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên đã chỉ đạo, lãnh đạo nhân dân huyện nhà giành được nhiều thắng lợi trong 2 cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm và thành công trong xây dựng kinh tế, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong 2 cuộc kháng chiến thần thánh đó, đã có những người con của Cẩm Xuyên sẵn sàng hy sinh cho sự nghiệp cách mạng như cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Anh hùng Phan Đình Giót… Trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Cẩm Xuyên đang là một trong những huyện đi đầu trong phát triển kinh tế với mũi nhọn là nông nghiệp, thương mại dịch vụ với thu nhập bình quân đầu người 9,2 triệu đồng; tốc độ tăng trưởng 8,5 % năm…


Tại lễ mít tinh, Đảng bộ và nhân dân Cẩm Xuyên hứa sẽ tiếp nối truyền thống cha ông, đưa Cẩm Xuyên ngày càng phát triển giàu mạnh.


Quang Linh

Báo Hà Tĩnh

TIN LIÊN QUAN