Những ngày này, đến Kỳ Liên(Kỳ Anh- Hà Tĩnh), nhất là 2 thôn Hoành Nam và Liên Phú, bà con đang khẩn trương nhận tiền đền bù, chặt hạ cây cối, tháo dỡ nhà cửa, để di dời đến khu tái định cư đang được Công ty cổ phần đầu tư Xuân Thành khẩn trương hoàn thiện.

Trong ngày đầu tiên chi trả (17-8) đã có 30hộ đến nhận tiền đền bù với tổng chi hơn 6,5 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền đền bù bà con gửi tiết kiệm hơn 5 tỷ đồng. Trong 3 ngày 17, 18, 19/8 Ban quản lý dự án đền bù, GPMB, TĐC huyện Kỳ Anh đã chi trả gần 26 tỷ đồng cho 103 hộ ở Kỳ Liên di dời đợt đầu.


Đình Thông

Kỳ Liên trước ngày di dời đến khu tái định cư


Kỳ Liên trước ngày di dời đến khu tái định cư

 


….tháo dỡ nhà cửa

 

Kỳ Liên trước ngày di dời đến khu tái định cư

…và nhận tiền đền bù

Kỳ Liên trước ngày di dời đến khu tái định cư

Khu tái định cư đang được Công ty cổ phần đầu tư Xuân Thành khẩn trương hoàn thiện.

baohatinh

TIN LIÊN QUAN