Sáng ngày, 29/12/2008, HĐND huyện Đức Thọ long trọng khai mạc kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XVII ; Về dự kỳ họp ở tỉnh có các đồng chí Nguyễn Việt Hà – Trưởng ban kinh tế ngân sách – Đại biểu HĐND tỉnh khu vực Đức Thọ; Đ/c Nguyễn Thị Ninh – Phó giám đốc Sở Y tế – Đại biểu HĐND tỉnh khu vực Đức Thọ.


         Ở huyện có các đồng chí Nguyễn Văn Quý – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Võ Công Hàm – Chủ tịch UBND huyện; các Đ/c TT HĐND huyện, các vị đại biểu HĐND huyện khóa XVII, Trưởng, phó các ban Đảng, các phó chủ tịch, Ủy viên UBND huyện; Chủ tịch UBMTTQ, trưởng các đoàn thể cấp huyện, Chánh án TAND huyện, Viện KSND; Trưởng các phòng ban ngành, thủ trưởng các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện, Phóng viên đài PTHT huyện; Thường trực HĐND, chủ tịch UBND các xã, thị trấn.


Kỳ họp được tổ chức trong hai ngày 29 và 30 tháng 12 năm 2008.


Đ/c Nguyễn Văn Quý – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện đọc diễn văn khai mạc kỳ họp;


Tại kỳ họp, UBND huyện đã báo cáo tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, thông qua dự toán thu chi ngân sách năm 2009 trình HĐND huyện; các báo cáo về hoạt động của HĐND huyện, các ban kinh tế xã hội, ban pháp chế, Viện KSND, Tòa án ND;


Đặc biệt trong phiên chất vấn của cử tri tại hội trường và trả lời chất vấn của cử tri qua đường dây điện thoại nóng đã được các phòng ban ngành chức năng UBND huyện trả lời trực tiếp qua truyền hình và đài phát thanh được đông đảo quần chúng đồng tình;                               abcaaa.jpg


Tại kỳ họp, đ/c Chủ tịch UBND huyện đã có bài phát biểu hết sức quan trọng, nêu rõ những nguyên nhân và  kết quả đã đạt được trong năm 2008, các tồn tại cần khắc phục, đồng thời đề ra các giải pháp quan trọng nhằm thúc đầy phát triễn kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2009 và những năm tiếp theo; đ/c nhấn mạnh đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện, cử tri huyện nhà tiếp tục giám sát, theo dõi, đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện để công tác điều hành nhà nước đạt kết quả tốt nhất, đáp ứng yêu cầu phát triễn của huyện nhà và nhân dân.


Năm 2008, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thời tiết, thị trường giá cả biến động lớn của nền kinh tế thế giới cũng như trong nước… nhưng nhờ sự tập trung cao độ sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể và sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân nên năm 2008 vừa qua, huyện nhà đã đạt được cơ bản các chỉ tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh đã đề ra; tăng trưởng kinh tế duy trì 13,5%, thu nhập bình quân đầu người gần 9 triệu đồng/người/năm; chính trị ổn định, quốc phòng an ninh được tăng cường và giữ vững, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện…


Tại kỳ họp, các đại biểu đã đồng tình cao về đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2008, đồng thời nêu lên các giải pháp tổ chức thực hiện năm 2009.


Tại  kỳ họp HĐND huyện  đã thông qua Nghị quyết về phát triễn kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, dự toán thu chi ngân sách năm 2009;


Với trách nhiệm cao của các đại biểu HĐND huyện, sự đóng góp tích cực của toàn thể cử tri huyện nhà, với khí thế tiến công, chắc chắn các mục tiêu về phát triễn kinh tế xã hội an ninh quốc phòng của huyện  sẽ đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra năm 2009 và những năm tiếp theo./.


 


  

VP HĐND – UBND huyện

TIN LIÊN QUAN