Ngày 9/4, Báo Dân trí có đăng bài Xót xa nhìn thú rừng quý hiếm bị “hành quyết”, phản ánh nạn săn bắn, huỷ diệt thú rừng quý hiếm ở rừng Quốc gia Vũ Quang.

 

Tin liên quan:
>> Xót xa nhìn thú rừng quý hiếm bị “hành quyết”
 

Công văn gửi Sở NN&PTNT của UBND tỉnh Hà Tĩnh.
 
Bài viết kèm ảnh có nêu rõ: Vườn Quốc gia này hiện có hơn 70 loài thú, trong đó có nhiều loài quý hiếm như: Sao la Pseudoryx nghetinhensis, Hổ, Voi Elephas, Bò tót, Voọc chà vá, Mang… Nhưng các loài thú rừng quý hiếm ở đây đang bị tận diệt vô tội vạ mà địa phương chưa có biện pháp kiên quyết để ngăn chặn.

 


Tiếp thu thông tin báo nêu, ngày 10/4, UBND tỉnh đã có Công văn số 931/UBND-NNL yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm, Ban quản lý Vườn Quốc gia Vũ Quang và UBND huyện sở tại có biện pháp tiến hành kiểm tra, báo cáo nội dung sự việc về UBND tỉnh trước ngày 16/4.


 


Được biết trước đó, Ban Giám đốc Vườn Quốc gia Vũ Quang vừa mới kỷ luật thuyên chuyển công tác một Trạm trưởng kiểm lâm có biểu hiện “móc nối” với lâm tặc.


 


Duy Thảo

DT

TIN LIÊN QUAN