Nguyễn Đình Dĩnh, húy là Nguyễn Đình Tôn, thụy Mẫn Nhuệ, trực hệ đời thứ 10 của dòng họ Nguyễn Hoành Từ, hậu duệ đời thứ 16 của anh hùng dân tộc, công thần khai quốc Thái sư Quận công Nguyễn Xí. Ông sinh năm Bính Thân (1716), tại làng Phương Duệ, tổng Hoa Duệ, phủ Kỳ Hoa, trấn Nghệ An (nay là làng Hưng Mỹ, Cẩm Thành, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) – là nhân vật lịch sử Thế kỷ XVIII.

 


Qua nguồn sử liệu được biết, ông là một vị quan triều Lê, văn võ song toàn, kinh luân thao lược, được phong Dinh Võ hầu. Năm Mậu ngọ (1738), nổi danh là vị hầu tước có tài, được thụ chức Thái bảo, phụng sai Thuận Quảng, Đốc lãnh Binh nam, Phó tướng quân, chánh thủ hiệu trung, hãn nhất Đẳng đăng cơ, Trấn thủ Nghệ An.


Năm Đinh Dậu (1777), giữ chức Thái Bảo Chánh Bình Nam, phó tướng quân đóng ở Nghệ An, sau thăng chức Đặc tiến phụ quốc Thượng tướng quân, Thượng trụ quân thượng trật, Đô đốc phủ tả đô đốc, Thái tể Đại tư không Dĩnh Quận công rồi về trí sỹ. Sau đó, trong nước có loạn, triều đình lại mời ông ra cầm quân và phong chức Đại tư mã, tước Đoan Nam Vương. Tháng chạp, năm Nhâm Dần (1782), dưới triều Lê Hiển Tông, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 43, ông tạ thế khi đang đương chức, thọ 67 tuổi. Vua Lê Hiển Tông ra sắc chỉ phong tặng chức Đại tư đồ, Bao phong phúc thần Dũng liệt tráng du tuẩn tích địa vương, linh cữu được rước về an táng tại quê nhà, tổ chức an táng theo nghi thức của triều đình và giao cho làng Phương Duệ lập đền thờ tự.


Dưới các triều vua, Thành Thái năm thứ 6 (1894), Khải Định năm thứ 9 (1924) đều có sắc phong ghi công trạng, phong thần và giao cho làng Phương Duệ quê hương ông hàng năm tổ chức tế lễ theo nghi lễ quốc gia.


Tôn vinh những người đã có công với lịch sử dân tộc, ngày 29/5/2009 UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có quyết định số 1571/QĐ-UBND công nhận Khu mộ và Nhà thờ Nguyễn Đình Dĩnh là di tích lịch sử văn hóa. Lễ đón nhận bằng công nhận đã được Đảng ủy, HĐND, UBND và UBMTTQ xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) tổ chức trọng thể vào sáng ngày 27/10/2009.


Bách Khoa

baohatinh

TIN LIÊN QUAN