Kỳ Anh

Không tấc đất cắm dùi vẫn không được công nhận nghèo

Một người dân tộc Tày có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (ở xóm 6, xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh), đã tìm đến báo VietNamNet kêu cứu.

vnn

BÀI MỚI ĐĂNG