Dự phiên khai mạc sáng 30-12 có Phó Chủ tịch UBTƯ Hội LHTN Việt Nam Phùng Khánh Tài; Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đinh Xuân Việt; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Chất; Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các huyện, thị, thành; đoàn đại biểu Hội LHTN tỉnh Nghệ An, Bình Định; lãnh đạo Hội LHTN Hà Tĩnh các thời kỳ và 180 đại biểu đại diện cho hơn 29 vạn thanh niên toàn tỉnh.

Hiện toàn tỉnh Hà Tĩnh có 12/12 Ủy ban Hội LHTN cấp huyện và 262/262 UB Hội cấp xã, với tổng số hơn 183 ngàn hội viên (đạt 63% tỷ lệ tập hợp thanh niên trong độ tuổi), 3.840 chi hội, đội, nhóm, CLB theo sở thích, nghề nghiệp, cùng nhiều loại hình tập hợp phong phú được hình thành từ cơ sở.

Khai mạc trọng thể Đại hội IV Hội LHTN Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2010-2015

Khai mạc trọng thể Đại hội IV Hội LHTN Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2010-2015

05 cuộc vận động lớn do Hội LHTN Việt Nam phát động được triển khai sâu rộng, bám sát tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác giáo dục từng bước đi vào chiều sâu với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, góp phần nâng cao nhận thức, bồi dưỡng truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, đạo đức và ý thức pháp luật cho thanh niên. Đặc biệt, các cuộc vận động “Thanh niên đi đầu trong xã hội học tập” “Thanh niên làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia xoá đói giảm nghèo”, “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” được các cấp Hội quan tâm, có nhiều cách làm sáng tạo, cổ vũ, động viên ý thức học tập, vươn lên trong cuộc sống và xung kích, tình nguyện trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.


Công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội và mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên có nhiều chuyển biến tích cực từ cơ sở. Tính tích cực xã hội, tinh thần xung phong tình nguyện của tuổi trẻ được khơi dậy và phát huy, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của hội viên, thanh niên từng bước được quan tâm.


“Các mô hình thanh niên phát triển kinh tế vùng sâu, vùng khó khăn, giúp hàng trăm hộ gia đình trẻ có cuộc sống ấm no, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi, tạo được những vùng cây nguyên liệu, cây ăn quả đặc sản tập trung. Tổng đội TNXP, Làng TNLN là những thực tiễn sinh động để rèn luyện năng lực, ý chí, sức sáng tạo cho nhiều cán bộ, đảng viên có tâm huyết bổ sung cho các cấp uỷ đảng, chính quyền và các ngành, đoàn thể.


Để tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế vùng sâu, vùng xa, các địa phương cần tuân thủ quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn dựa trên quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của địa phư­ơng, gắn với nhiệm vụ quốc phòng – an ninh; chú trọng phát triển các vùng nguyên liệu gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, định hư­ớng cho ngư­ời dân và thanh niên chọn cơ cấu ngành nghề, cây trồng, vật nuôi phù hợp.


Tỉnh và các huyện cần quan tâm hơn trong việc tạo cơ chế, chính sách cụ thể để thanh niên được tiếp cận, đảm nhận, tham gia thực hiện và hưởng lợi từ các chương trình, dự án trên địa bàn. Các ngành, các tổ chức tín dụng cần xem xét tính đặc thù của thanh niên, có những chính sách phù hợp, tạo điều kiện cho thanh niên vay vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, mở rộng các ngành nghề, dịch vụ. Các cấp Hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình trẻ tham gia các dự án, chủ động khắc phục khó khăn trước mắt, an tâm sản xuất, hăng say lao động, mạnh dạn đầu tư sức lực và tiền vốn vào sản xuất, xây dựng kinh tế gia đình, xóa bỏ tâm lý ngại khó, trông chờ vào các chính sách hỗ trợ của nhà nước.”.


Trần Đình Ước – TĐT Tổng đội TNXP Tây Sơn


“Theo thống kê, Kỳ Anh hiện có 46.217 thanh niên trong độ tuổi lao động, trong đó có 80% lao động nông thôn. Trong số này, có khoảng 82 % thanh niên nông thôn không có việc làm thường xuyên. Hiện trên địa bàn Kỳ Anh có nhiều dự án trọng điểm đầu tư, chiếm nhiều diện tích đất nông nghiệp. Vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động, trong đó có không ít lực lượng lao động thanh niên nông thôn. Tôi mong muốn rằng, sau Đại hội này, các ngành, các tổ chức Đoàn – Hội cần chú trọng nhiều hơn nữa đến công tác định hướng, đào tạo nghề, GQVL cho thanh niên Kỳ Anh nói riêng và thanh niên tỉnh nhà nói chung. Các dự án đầu tư tại Kỳ Anh cần có những chính sách thu hút, ưu tiên giải quyết việc làm cho thanh niên tại vùng dự án. Ngoài ra, các tổ chức cần khảo sát nguồn lao động thanh niên để có hướng giải quyết việc làm, định hướng đào tạo nghề cho thanh niên.”.


Nguyễn Xuân Thắng – Phó Bí thư Huyện đoàn Kỳ Anh

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đinh Xuân Việt và Phó Chủ tịch UBTƯ Hội LHTN Việt Nam Phùng Khánh Tài biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được trong công tác Hội, phong trào thanh niên Hà Tĩnh nhiệm kỳ qua; với những bước phát triển mới, tổ chức được nhiều phong trào, nhiều hoạt động thiết thực, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội tỉnh nhà phát triển, nâng cao uy tín, vị thế của tổ chức Hội trong xã hội.

Nhiệm kỳ 2010-2015, công tác Hội và phong trào thanh niên Hà Tĩnh cần bám sát hơn nữa nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục truyền thống, chính trị tư tưởng cho hội viên, trọng tâm và xuyên suốt là tổ chức thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với Cuộc vận động “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”.

Khai mạc trọng thể Đại hội IV Hội LHTN Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2010-2015

Ủy ban Hội LHTN Hà Tĩnh khoá IV.


Tổ chức Hội phải thực sự là người bạn, chỗ dựa tin cậy của thanh niên, hỗ trợ thanh niên trên bước đường học tập, lập thân lập nghiệp, góp phần bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng đáp ứng yeu cầu ngày càng cao của sự nghiệp CNH, HĐH quê hương, đất nước. Ủy ban Hội các cấp cần đổi mới phương thức hoạt động và công tác tham mưu, chỉ đạo theo hướng chủ động, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, sâu sát cơ sở, giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn trong quá trình hoạt động. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào thanh niên tình nguyện, thu hút mọi đối tượng tham gia.


Đại hội đã hiệp thương bầu Ủy ban Hội LHTN Hà Tĩnh khoá IV gồM 39 người và đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội LHTN toàn quốc gồm 10 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Anh Nguyễn Xuân Hùng – Phó Bí thư Tỉnh đoàn được bầu giữ chức Chủ tịch UB Hội và 3 Phó Chủ tịch UB Hội LHTN Hà Tĩnh khoá IV.


Văn học – Quang Linh


MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN KHOÁ IV, NHIỆM KỲ 2010 – 2015


1. 100% cơ sở Hội tổ chức tốt việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, của Đoàn, Hội, pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”.


2. Phấn đấu nâng tỷ lệ tập hợp thanh niên đạt từ 70% trở lên.


3. Mỗi cơ sở Hội cấp xã, phường, thị trấn thành lập mới ít nhất 04 chi hội hoặc câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên hoạt động có hiệu quả..


4. 12/12 Uỷ ban Hội cấp huyện có tài khoản riêng và được phân bổ ngân sách hoạt động hàng năm; 100% cán bộ chủ chốt của Hội LHTN Việt Nam các cấp được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng công tác thanh niên.


5. Thành lập mới 03 thành viên tập thể trực thuộc cấp tỉnh: Hội Thầy thuốc trẻ, Hội Thanh niên khuyết tật, Hội Tin học trẻ; chỉ đạo thành lập Hội Sinh viên tại các trường Cao đẳng y tế, Cao đẳng nghề Việt Đức; 60% – 70 % doanh nghiệp trẻ là hội viên Hội doanh nghiệp trẻ của tỉnh.


6. Mỗi năm, Uỷ ban Hội cấp xã xây dựng mới ít nhất 02 mô hình điểm thanh niên làm kinh tế giỏi và tổ chức các hoạt động giới thiệu mô hình, nhân diện rộng trong thanh niên; 100% mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi và Câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế được vay vốn từ các kênh địa phương và trung ương, tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ, kỹ thuật mới.


7. 100% các huyện, thị thành Hội và các đơn vị trực thuộc tổ chức được lực lượng TN tình nguyện tham gia hỗ trợ nhân dân di dời tái định cư các chương trình dự án trọng điểm, ít nhất 1 năm/ 2 lần.. 100% cơ sở Hội thành lập các đội TNTN tại chỗ tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc, khó khăn tại địa phương, mỗi năm đảm nhận ít nhất 02 công trình thanh niên.


8. Tổ chức khám cấp thuốc chữa bệnh cho 10.000 lượt đối tượng thuộc diện khó khăn; 60% Hội viên thanh niên đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện, 12/12 Uỷ ban Hội LHTN huyện, thị, thành phố thành lập được “Ngân hàng máu sống”, mỗi năm có 3000 thanh niên đăng ký hiến máu, lấy được 1.000 đơn vị máu.

Báo Hà Tĩnh

TIN LIÊN QUAN