Hương Sơn

Hương Sơn:"Cẩu tặc" hoành hành

Thời gian gần đây, trên địa bàn các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa tỉnh Hà Tĩnh, tình trạng bắt trộm chó của người dân liên tục gia tăng, bọn "cẩu tặc" hoạt động liên tục không kể ngày, đêm gây ra rất nhiều bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Anh Thắng

ĐSPL

BÀI MỚI ĐĂNG