Tin Hà Tĩnh

Hương Khê (Hà Tĩnh): Xin ý kiến "vận dụng" bổ nhiệm giám đốc cho người không đủ tiêu chuẩn

Dù không có bằng bác sĩ chuyên khoa I theo quy định, nhưng nguyên Giám đốc Trung tâm Dân số vẫn được UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) giao phụ trách Trung tâm Y tế huyện, đồng thời đề xuất xin ý kiến “vận dụng” bổ nhiệm giám đốc cho người này.

Trung tâm Y tế dự phòng huyện Hương Khê - tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Đạt Tiến

Ngày 1.6.2020, UBND huyện Hương Khê công bố thành lập Trung tâm Y tế huyện trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Y tế dự phòng và Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

Về giám đốc đơn vị mới, theo quy định tại Quyết định 50/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, tiêu chuẩn bổ nhiệm trưởng các đơn vị sự nghiệp xếp hạng II, III, IV và không phân hạng phải có trình độ chuyên môn bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa cấp I.

Trong số lãnh đạo của hai đơn vị trước hợp nhất, ông Nguyễn Trường Lâm, Giám đốc Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình chỉ có bằng bác sĩ tại chức; ông Nguyễn Quốc Tuệ - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế dự phòng có bằng Bác sĩ chuyên khoa I.

Tuy nhiên, thay vì làm quy trình bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Tuệ, người đủ tiêu chuẩn về bằng cấp, trình độ, UBND huyện Hương Khê lại xin ý kiến Sở Y tế - Sở Nội vụ về trường hợp ông Nguyễn Trường Lâm có được “vận dụng” để bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Y tế huyện sau hợp nhất hay không.

Sau đó, UBND huyện Hương Khê có Quyết định giao ông Nguyễn Trường Lâm phụ trách, quản lý Trung tâm Y tế huyện cho đến khi có giám đốc mới.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Quốc Bảo – Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho rằng trong Điều 7, Quyết định 50/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh còn có nhiều cách hiểu khác nhau, không rõ trường hợp ông Nguyễn Trường Lâm có được vận dụng để bổ nhiệm giám đốc đơn vị mới sáp nhập hay không, nên huyện đã có văn bản hỏi Sở Y tế, Sở Nội vụ, và hỏi UBND tỉnh.

“Do trường hợp sáp nhập đơn vị chưa có tiền lệ, nên chúng tôi hỏi để tạo điều kiện, cơ hội cho cả anh Lâm và anh Tuệ. UBND tỉnh chỉ đạo như thế nào, chúng tôi sẽ thực hiện. Còn việc giao phụ trách chỉ là tạm thời”- ông Bảo nói.

Theo giải thích của đại diện UBND huyện Hương Khê, căn cứ để hỏi cấp trên việc “vận dụng” bổ nhiệm đối với trường hợp không đủ tiêu chuẩn là điều 7, Quyết định 50 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Nội dung điều khoản nói trên: “Những trường hợp đã được bổ nhiệm trước khi quy định này có hiệu lực mà chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì đơn vị phải có trách nhiệm cử tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng để bổ sung. Sau 3 năm, nếu vẫn chưa đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn thì không xem xét bổ nhiệm lại, trừ trường hợp đang giữ chức vụ các cấp trưởng hoặc cấp phó đơn vị sự nghiệp chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định nhưng được điều động, luân chuyển bố trí chức vụ khác tương đương”.

Tuy nhiên, trường hợp ông Nguyễn Trường Lâm là bổ nhiệm mới, và đơn vị mới có chức năng, nhiệm vụ nhiều hơn, khác biệt đơn vị cũ.

Tác giả: TIẾN ĐẠT - QUANG ĐẠI

Nguồn tin: Báo Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP