Kinh tế

HTX Thanh niên tại xã Sơn Kim 2 hoàn thành xây dựng đi vào sản xuất

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Quyết định 24/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tập trung chỉ đạo xây dựng nhiều mô hình chăn nuôi lợn tập trung tại các địa bàn trong tỉnh.
Ngày 17/7/2012 mô hình Hợp tác xã thanh niên tại xã Sơn Kim 2 – Hương Sơn đã hoàn thành quy trình đầu tư ban đầu và tiến hành thả nuôi lứa lợn đầu tiên gồm 600 con. Hợp tác xã này do anh Phạm Hồng Cường làm chủ nhiệm, với sự tham gia của 07 thành viên, vốn điều lệ là 400 triệu đồng và Tỉnh Đoàn đã giải ngân cho vay 200 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm của Trung ương Đoàn. Đây là mô hình thứ 2 đi đưa vào sản xuất trong 8 mô hình đã khởi công xây dựng từ Tháng Thanh niên (Tháng 3) năm 2012.


Theo kế hoạch, từ nay đến cuối tháng 7/2012, Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục chỉ đạo khởi công xây dựng mô hình chăn nuôi có quy mô 1.000 con lợn thịt tại xã Kỳ Hoa và mô hình 600 con lợn nái tại Tổng đội TNXP trồng cao su Phúc Trạch (Hương Khê).

Tỉnh Đoàn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP