Dự án “Cải thiện sự tham gia thị trường cho người nghèo Hà Tĩnh” (IMPP) do quỹ IFAD tài trợ vừa phối hợp với huyện Hương Sơn tổ chức Hội thảo “Cơ hội thị trường – những định hướng và giải pháp thực hiện dự án IMPP tại huyện Hương Sơn”.

Tham dự hội thảo có đại diện dự án IMPP, Chủ nhiệm đề tài, Ban tư vấn và nhóm hỗ trợ dự án, Chủ tịch Hội LHPN, Đoàn Thanh niên 7 xã trong vùng dự án và đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Dự án IMPP do quỹ Quốc tế về phát triển nông thôn IFAD tài trợ được triển khai tại Hà Tĩnh trong vòng 5 năm từ 2007 – 2011.

Mục tiêu của dự án là nâng cao sinh kế cho người nghèo thông qua hoạt động của 5 loại thị trường: Thị trường hàng hoá, lao động, đất đai, dịch vụ và tài chính; nhằm đảm bảo cho người nghèo tham gia được vào các thị trường nói trên; hỗ trợ khả năng tiếp cận việc làm và gia tăng giá trị trong sản xuất; cải thiện nguồn tài chính để đáp ứng nhu cầu của các hộ gia đình, doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa có khả năng đem lại lợi ích cho người nghèo. Ở huyện Hương Sơn dự án được triển khai thực hiện tại 7 xã vùng khó khăn có tỷ lệ người nghèo khá cao.


Hội thảo đã cung cấp cho đại biểu tham dự những kiến thức tổng quan về dự án, khái quát định hướng chiến lược phát triển thị trường cấp huyện và những thuận lợi khó khăn cũng như thách thức của các loại thị trường, đồng thời xác định cơ hội đầu tư nhằm thúc đẩy quá trình phát triển thị trường và định hướng các lĩnh vực, ngành hàng để dự án phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.Tùng Sơn

KHCNhatinh

TIN LIÊN QUAN