Tin Liên Quan

Hội nghị thông báo khảo cổ học lần thứ 44 (2009)

Trong 2 ngày (24-25/9), hội nghị thông báo khảo cổ học lần thứ 44 đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của các nhà nghiên cứu khảo cổ học, chuyên gia bảo tồn bảo tàng và các nhà quản lý văn hóa trong cả nước. Giới khảo cổ học Hà Tĩnh đã có 10 báo cáo các phát hiện trong năm 2009 trình bày trước các tiểu ban: Khảo cổ học thời đại kim khí, Khảo cổ học lịch sử, Khảo cổ học chăm Pa.

Hội nghị thông báo khảo cổ học thường niên lần thứ 44 đã có hơn 400 báo cáo về hoạt động, các phát hiện khảo cổ học trên toàn quốc của các nhà nghiên cứu khảo cổ học 64 tỉnh, thành phố và các nhà nghiên cứu thuộc các cơ quan nghiên cứu trung ương. Giới khảo cổ học Hà Tĩnh cũng đã có 10 báo cáo về các phát hiện khảo cổ học trong năm 2009, đó là nhóm hiện vật văn hóa Đông Sơn trên biển, các bộ sưu tập sắc phong, nhóm hiện vật lịch sử, hiện vật liên quan văn hóa Chăm Pa, hệ thống văn bia câu đối…được trình bày, thảo luận trước các tiểu ban: Khảo cổ học thời đại kim khí; Khảo cổ học lịch sử; Khảo cổ học chăm Pa.Hai báo cáo về kết quả hoạt động nghiên cứu phối hợp giữa Bảo tàng lịch sử Việt Nam với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh khai quật di chỉ bãi Phôi Phối – bãi Cọi (Xuân Viên, Nghi Xuân), giữa Viện khảo cổ học Việt Nam với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh điều tra hệ thống giếng cổ có kỹ thuật xây dựng của cư dân Chăm Pa cổ (Kỳ Anh, Lộc Hà, Cẩm Xuyên) đã được hội nghị quan tâm, đánh giá cao.Tại buổi tổng kết hội nghị, TS Phạm Quốc Quân (Viện Bảo tàng lịch sử) đưa ra kế hoạch tiếp tục phối hợp điều tra, khai quật di chỉ bãi Phôi Phối – Bãi Cọi để có cơ sở khoa học làm rõ đặc trưng là khu vực đệm, điểm hội tụ, giao thoa của 2 nền văn hóa: Đông Sơn (Bắc Bộ) và Sa Huỳnh (Nam Trung Bộ); TS Nguyễn Tiến Đông (Viện Khảo cổ học) sẽ tiếp tục phối hợp nghiên cứu hệ thống giếng cổ có kỹ thuật xây dựng của cư dân Chăm Pa ở khu vực Hà Tĩnh; PGS-TS Trịnh Sinh (Viện Khảo cổ học) quan tâm nhiều đến nhóm hiện vật văn hóa Đông Sơn được phát hiện trên vùng biển Vũng Áng (Kỳ Anh), ông cho biết phát hiện đó đã mở ra hướng nghiên cứu mới về văn minh Đông Sơn trên biển./.

Sở VH,TT&DL

BÀI MỚI ĐĂNG