Sự Kiện Trong Nước

Hội nghị lần thứ 2 – Uỷ ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh

Thực hiện chương trình công tác năm 2009, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị lần thứ 2, Uỷ ban MTTQ tỉnh để đánh giá kết quả công tác Mặt trận 8 tháng đầu năm, xây dựng chương trình phối hợp thống nhất hành động 4 tháng cuối năm 2009, xây dựng quy chế hoạt động của Ban Thường trực và uỷ ban MTTQ tỉnh khoá XII và thông qua chương trình hoạt động toàn khoá của Uỷ ban MTTQ tỉnh.

Trong 8 tháng đầu năm, công tác Mặt trận toàn tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả thiết thực, đã huy động sức dân làm thêm được 387 km đường giao thông nông thôn, trong đó 190 km đường nhựa và bê tông, 197 km đường cấp phối, với tổng giá trị thực hiện 45 tỷ đồng và huy động 1,9 triệu ngày công lao động; Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh huy động được hơn 1,4 tỷ đồng, xây dựng được 150 căn nhà Đại đoàn kết với tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng, bình quân giá trị mỗi căn nhà hơn 20 triệu đồng, hỗ trợ 151 triệu đồng cho 151 hộ phát triển sản xuất, cải thiện đời sống; phát động ra quân làm giao thông, thuỷ lợi nội đồng đã huy động được 696.342 ngày công, nạo vét 2.248 km kênh mương với khối lượng đào đắp 433.475 m3 đất, tu bổ 1.275 km đường giao thông nội đồng với khối lượng đào đắp 329.123 m3; chỉ đạo hướng dẫn Mặt trận các cấp phối hợp chính quyền tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật MTTQ Việt Nam.


Thời gian tới, Mặt trận các cấp tập trung phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện tốt Quyết định 167/TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo gắn với thực hiện tốt cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, vận động nhân dân tái định cư, di dời, giải phóng mặt bằng triển khai các dự án kinh tế, triển khai tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân gắn với kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Mặt trận DTTN Việt Nam, phát động thực hiện các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VII.


Võ Anh Tuấn (Uỷ ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh)

BÀI MỚI ĐĂNG