Sáng nay (26-12), Viện Nghiên cứu dư luận xã hội Ban Tuyên giáo TW, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tinh đã phối hợp tổ chức hội nghị giao ban công tác dư luận xã hội. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt đã đến dự. Phó giáo sư, TS Vũ Hào Quang – Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Dư luận xã hội Ban Tuyên giáo Trung ương; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thiều Đình Duy chủ trì hội nghị.

 

Hội nghị giao ban định kỳ cộng tác viên dư luận xã hội các bộ, ban ngành Trung ương được tổ chức tại Thành phố Hà Tĩnh lần này nhằm tập hợp thông tin, phục vụ cho công tác nghiên cứu, nắm băt và định hướng dư luận xã hội thông qua phản ánh tình hình dư luận xã hội của đội ngũ cộng tác viên các bộ ngành Trung ương và Hà Tĩnh trong thời gian qua.


Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thiều Đình Duy đã báo cáo vắn tắt hoạt động phát triển KT-XH, QPAN, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và tình hinh công tác dư luận xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh trong thời gian qua. Trong thời gian qua,Hà Tĩnh tiếp tục có bước phát triển đáng kể trên tất cả các lĩnh vực hoạt động. Tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt 8,0%. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn được triển khai đúng tiến độ. Đặc biệt, tình hình tư tưởng của cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân Hà Tĩnh thời gian qua có sự chuyến tích cực, tạo được sự đồng thuận nhất trí cao trong Đảng và trong toàn xã hội là tiền đề quan trọng để Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà tập trung sức triển khai thực hiện thắng lợi các nội dung Nghị quyết Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã đề ra.


Hội nghị đã được nghe Viện nghiên cứu Dư luận xã hội BTGTW, thông tin vắn tắt về tình hình thời sự trong nước, quốc tế và một số tồn tại trong công tác quản lý điều hành xã hội trên một số lĩnh vực hoạt hoạt động KT – XH. Đại biểu các bộ ngành Trung ương đã tập trung thảo luận phân tích tình hình thực trạng về một số dư luận xã hội đang được quan tâm trong thời gian qua. Kết luận hội nghị, Phó giáo sư, TS Vũ Hào Quang – Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Dư luận xã hội Ban Tuyên giáo Trung ương cám ơn sự quan tâm phối hợp của lãnh đạo tỉnh và Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đã tạo điều kiện giúp đỡ để hội nghị giao ban công tác dư luận xã hội được thành công tốt đẹp. Các ý kiến phát biểu của các đại biểu là nguồn thông tin bổ ích cho công tác định hướng tư tưởng dư luân xã hội trong thời gian tới.


Quang Sáng

baohatinh

TIN LIÊN QUAN