Ngày 6/8/2009, Hội đồng chính sách KHCN quốc gia do GS-TSKH Đỗ Trung Tá- Chủ tịch Hội đồng, làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh về tình hình phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh. Đ/c Nguyễn Thiện – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND- Chủ tịch Hội đồng Khoa học và công nghệ tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban kinh tế ngân sách, Ban Văn hóa- xã hội HĐND; các thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ; lãnh đạo Sở KH&CN và các Sở, ngành liên quan.

Đ/c Nguyễn Huy Lâm- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH&CN báo cáo tình hình hoạt động KH&CN của Hà Tĩnh trong thời gian qua, kiến nghị đề xuất với Trung ương một số vấn đề về đổi mới cơ chế, chính sách, hổ trợ phát triển tiềm lực KH&CN để đẩy mạnh các hoạt động KHCN của tỉnh Hà Tĩnh nói riêng và vùng Bắc Trung bộ nói chung.
Các thành viên Hội đồng chính sách KH&CN quốc gia đã đánh giá cao hoạt động KHCN của Hà Tĩnh. Trong thời gian qua triển khai thực hiện nhiều đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp nhà nước (thuộc chương trình nông thôn – miền núi) có hiệu quả; Đẩy mạnh ứng dụng TBKT vào sản xuất nhất là lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, công nghiệp; ứng dụng CNTT trong sản xuất và điều hành quản lý; đặc biệt là chính sách về KH&CN, đào tạo thu hút nguồn nhân lực trình độ cao, …
Với chức năng là cơ quan tư vấn của Thủ tướng Chính phủ, đ/c Đỗ Trung Tá đánh giá cao những nổ lực phấn đấu và kết quả đạt được của địa phương về phát triển kinh tế- xã hội và KH&CN, ghi nhận những kiến nghị của Hà Tĩnh và sẽ đề xuất với Chính phủ một số nội dung như: hổ trợ cân đối chi ngân sách hàng năm cho sự nghiệp KHCN; chú ý đến đặc thù vùng Bắc Trung bộ để xây dựng mục tiêu quốc gia, các chương trình phù hợp thúc đẩy phát triển KHCN; hổ trợ ban đầu quỹ KHCN, đầu tư phát triển tiềm lực KH&CN cho địa phương … Phát huy những kết quả đã đạt được, Hà Tĩnh cần tập trung giải quyết một số vấn đề trước mắt như: đầu tư công nghệ chế biến nông, lâm, thủy sản; nghiên cứu ảnh hưởng môi trường trong khai thác mỏ sắt; huy động mọi nguồn lực để phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp CNH- HĐH của tỉnh.
Đ/c Nguyễn Thiện PCT UBND tỉnh cảm ơn và tiếp thu những ý kiến của Hội đồng chính sách KHCN quốc gia để chỉ đạo hơn nữa cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện nhằm nâng cao tiềm lực về hiệu quả hoạt động KH&CN của tỉnh trong thời gian tới.
Cùng ngày, Đoàn cũng đã đến khảo sát tình hình thực tế và làm việc tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN (thuộc Sở KH&CN) và cơ sở sản xuất giống, nuôi trồng chế biến nấm ăn, nấm dược liệu (thuộc Trung tâm chuyển giao KHCN huyện Thạch Hà).

So Khoa Hoc

TIN LIÊN QUAN