Sự Kiện Trong Nước

Hoạt động của Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tại kỳ họp thứ 6 – QH12

Hôm qua, 22/10), Quốc hội dành ngày làm việc tại Tổ để đánh giá Báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế-xã hội năm 2009 và nhiệm vụ năm 2010.

Đa số các đại biểu đồng tình các nội dung nêu trong báo cáo của Chính phủ, các mục tiêu chính theo Nghị quyết của Quốc hội như: Ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý; giữ ổn định các cân đối kinh tế vĩ mô của nền kinh tế; chính sách tiền tệ, tín dụng cơ bản ổn định, đáp ứng được nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh; nhập siêu được kiểm soát thấp hơn so với kế hoạch; bảo đảm an sinh xã hội, thông qua việc ban hành các chính sách hỗ trợ nông dân, học sinh. Các chính sách xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, chăm sóc người có công, đền ơn đáp nghĩa được triển khai thực hiện tốt. Đã ban hành kịp thời và tổ chức thực hiện đạt kết quả các gói giải pháp kích thích kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.


Cũng tại phiên họp, các vị ĐBQH Hà Tĩnh đã tham gia nhiều nội dung quan trọng, nêu các đề xuất kiến nghị tới Quốc hội, Chính phủ. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tân – Trưởng Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh trong bài phát biểu của mình cho rằng mặc dù nằm trong bối cảnh khủng hoảng nền kinh tế toàn cầu nhưng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Đảng, sự điều hành linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ trong năm 2009 đất nước ta đã cơ bản ngăn chặn được các mục tiêu suy giảm kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững, nhất là nguy cơ về ổn định kinh tế vĩ mô và lạm phát cao trở lại.


Trưởng đoàn ĐBQH Nguyễn Thanh Tân cũng đã nêu một số tồn tại trong một số chính sách đặc biệt là gói kích cầu của Chính phủ về việc vay vốn và hỗ trợ lãi suất cho nông dân như thủ tục vay còn rườm rà, một số qui định còn xa rời với thực tiễn như mua hàng trong nước, có nhãn mác, hóa đơn đỏ, đối tượng.v.v.Trong lĩnh vực Quốc phòng an ninh đồng chí chỉ rõ và kiến nghị Chính phủ cần tăng cường công tác quản lý tôn giáo, tín ngưỡng; cảnh báo và cho rằng trên 80% tội phạm đều có nguồn gốc trực hoặc gián tiếp liên quan đến ma tuý, ngăn chặn tội phạm trong lĩnh vực này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, vì vậy Chính phủ cần quan tâm đầu tư đúng mức về con người, về phương tiện, điều kiện làm việc, về ngân sách cho lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm ma tuý ở các lực lượng vũ trang, một trong những lĩnh vực khó khăn và nguy hiểm…


Theo chương trình nghị sự, hôm nay, 23/10 Quốc hội tiếp tục họp tại Tổ để bàn về phân bổ ngân sách TW năm 2010.Quốc Hương – Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh

baohatinh

BÀI MỚI ĐĂNG