Các chuyên gia khảo cổ học đã triển khai chỉnh lý, lắp ghép các mảnh vỡ và phân nhóm số hiện vật thu đựợc qua 8 hố khai quật tại di chỉ khảo cổ học Phôi Phối – Bãi Cọi (xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân , tỉnh Hà Tĩnh).

Bước đầu cho thấy hiện vật tại đây phong phú về chất liệu, loại hình như: gốm (bát bồng, chum, nồi, bình hoa, bình con tiện; đá ( khuyên tai 3 mấu, khuyên tai con đỉa, khuyên tai tròn); đồng (rìu..). trình độ kỹ thuật gốm, chế tác đồ trang sức của người xưa đạt đến độ tinh xảo.


Theo các nhà nghiên cứu, hiện vật thu thập được qua quá trình khai quật sẽ là một trong những yếu tố để nhìn nhận hình thái xã hội, sự phát triển kinh tế và chủ nhân của nó cũng như yêu tố lan tỏa trong các cộng đồng cư dân cổ xưa. Vì vậy, hiện vật khảo cổ học Phôi Phối – Bãi Cọi, cần được nghiên cứu kỹ.


Nhóm nghiên cứu tiếp tục chỉnh lý hiện vật, đồng thời mở thêm hố khai quật để tìm kiếm thêm những thông tin nhằm đánh giá về sự chuyển tiếp của cư dân cổ xưa từ hậu kỳ đá mới đến thời kỳ đồ đồng và các giai đoạn tiếp theo cũng như chủ nhân của vùng văn hóa Phôi Phối – Bãi Cọi.


Bách Khoa

Báo Hà Tĩnh

TIN LIÊN QUAN