Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi- Cẩm Trang: “Chậm tiến độ có thể châm chước còn chất lượng kém thì phải xử lý”
Trang chủ

Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi- Cẩm Trang: “Chậm tiến độ có thể châm chước còn chất lượng kém thì phải xử lý”

Kinh tế | Cập nhập 24.05.2012 - 13:19 |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn đã nhấn mạnh như vậy sau chuyến kiểm tra tình hình thực hiện tiến độ dự án Hệ thống công trình thủy lợi Ngàn Trươi- Cẩm Trang sáng 23-5

 


Trước đó, đoàn công tác đã đến kiểm tra tiến độ thi công tại các khu tái định cư (TĐC): Hói Trùng (Hương Thọ), Khe Ná- Chi Lời (Sơn Thọ).


Tính đến thời điểm này, phần việc do Ban Quản lý tỉnh phụ trách đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn 2 hồ chứa nước Hói Trùng, Khe Gỗ hiện đang thi công. Khối lượng công việc hoàn thành đạt hơn 90%.


Đối với phần việc do Ban huyện Vũ Quang chịu trách nhiệm, đến nay đã có 280/416 hộ tự nguyện di dời về nơi ở mới, chỉ còn lại 136 hộ ; đã kiểm kê xong 61 hộ di dời TĐC khu vực lòng hồ tại 2 xã Hương Điền, Hương Quang, trong đó xã Hương Quang đã kiểm kê được 38/280; 23/131 hộ thuộc xã Hương Điền. Chủ đầu tư là huyện Vũ Quang hiện đang đôn đốc các đơn vị tư vấn điều tra đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp, phục vụ bồi thường GPMB; thiết kế tận thu lâm sản trong lòng hồ. Những công việc này dự kiến hoàn thành trước ngày 30-5. Về công tác xây dựng cơ bản 2 khu TĐC: Đã hoàn thành trên 50% khối lượng công việc.


Sau chuyến khảo sát kiểm tra tình hình thực hiện tiến độ các khu TĐC, Phó Chủ tịch Lê Đình Sơn nhấn mạnh: “ Sự nỗ lực của các ngành, Ban Quản lý dự án tỉnh, huyện Vũ Quang đã có những chuyển biến rõ nét, đáp ứng được cơ bản yêu cầu đăt ra. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn có những tồn tại, công tác bồi thường GPMB khu vực lòng hồ cũng như hệ thống kênh mương, XDCB một số hạng mục do huyện đảm nhận còn chậm. Nguyên nhân là do thiếu sự phối hợp giữa chủ đầu tư với các ngành. Quá trình triển khai còn chủ quan, thiếu bám sát chỉ đạo cụ thể. Lỗi thuộc về cả chủ đầu tư lẫn các ngành chức năng.


Nhiệm vụ sắp tới là rất nặng nề, đặc biệt là tuyên truyền vận động 136 hộ dân còn lại sớm di dời khỏi khu vực lòng hồ. Thời gian ấn định cho việc hoàn thành các khu TĐC là không thay đổi, nghĩa là chậm nhất vào cuối tháng 7 năm nay. Tiến độ một số hạng mục có thể chậm do lý do khách quan là có thể chấp nhận được. Nhưng nếu chất lượng công trình kém là điều không thể chấp nhận và sẻ xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm. Vì vậy, các ngành chức năng cần vào cuộc quyết liệt; phải có văn bản trả lời đảm bảo khách quan trung thực, tránh đùn đẩy đổ lỗi lẫn nhau…


Hoài Nam

Báo Hà Tĩnh


Xem thêm: