Video

Hà Tĩnh: Trường Cao đẳng kỹ thuật Việt Đức cấp chứng chỉ trái quy định

Theo quy định chung của nhà nước, việc cấp chứng chỉ công nghệ thông tin của các đơn vị đều phải qua thẩm định của sở giáo dục đào tạo. Thế nhưng, trường cao đẳng kỹ thuật Việt Đức đã không theo quy định, tiến hành “đi tắt” trái quy định.


BÀI MỚI ĐĂNG

TOP