Ngày 30-12, ông Lê Bá Hạnh – phó giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh cho biết bảo tàng tỉnh này vừa tiếp nhận và lưu giữ hai đạo sắc có niên hiệu Quang Trung do dòng tộc họ Phan ở xã Yên Thái, Đức Thọ (Hà Tĩnh) gửi đến.

 Hai đạo sắc trên có khổ 60cm x 1.20cm, giấy mịn mỏng, màu vàng nhạt, nét chữ, ấn triện, niên hiệu còn khá rõ. Tuy nhiên, do quá trình bảo quản tại địa phương không đảm bảo nên khi bàn giao lại cho Bảo tàng tỉnh, phần ngoài mép viền bao quanh của các đạo sắc đã bị rách.


Cả hai đạo sắc đều có nội dung là phong chức cho ông Phan Đăng Hiệt, người xã Quang Chiêm, phủ Đức Quang, nay là Đức Thọ. Sắc thứ nhất có niên hiệu Quang Trung năm thứ 4 (1792), phong Võ úy, tước nam, giữ chức Tráng tiết tướng quân Võ úy kế tài nam; sắc thứ hai, niên hiệu Quang Trung năm thứ 5 (1793), phong chức Trung úy tước tử anh dũng tướng quân trung úy kế tài tử.


Dấu ấn mang niên hiệu Quang Trung

“Đây là hai đạo sắc quý hiếm do chính vua Quang Trung ban được tìm thấy đầu tiên trên địa bàn Hà Tĩnh, do đó cần phải được quan tâm, nghiên cứu”, ông Hạnh khẳng định.


VĂN ĐỊNH – BÁCH KHOA

TTO

TIN LIÊN QUAN