Sự Kiện Trong Nước

Hà Tĩnh: Thanh tra tại 83 đơn vị

Tháng 7/2009, toàn ngành Thanh tra Hà Tĩnh đã tổ chức 24 cuộc thanh, kiểm tra tại 83 đơn vị; tổ chức tiếp 141 lượt người; tiếp nhận xử lý 218 đơn thư các loại; giải quyết và tham mưu giải quyết 111 vụ; trong đó, khiếu nại: 91 vụ; tố cáo: 20 vụ. Ngoài ra, các sở, ngành, huyện, thị còn tiếp nhận và giải quyết 93 đơn kiến nghị của công dân về chính sách hậu phương quân đội, chế độ chính sách người có công…


Qua thanh tra phát hiện sai phạm số tiền 1.531.669.000 đồng; kiến nghị thu hồi vào ngân sách Nhà nước số tiền 256.472.000 đồng, xuất toán khỏi chi phí số tiền 1.325.799.000 đồng, xử phạt hành chính 15.850.000 đồng.
V.Q

Thanh tra

BÀI MỚI ĐĂNG