Nhiều năm qua Chương trình “Cựu chiến binh tham gia giữ gìn TT ATGT”, được triển khai rất có hiệu quả ở Hà Tĩnh. Các cấp Hội Cựu chiến binh đã phối hợp với Ban ATGT, các tổ chức đoàn thể để tuyên truyền các quy định về bảo đảm trật tự ATGT đến các tầng lớp nhân dân.

Từ năm 2007 đến nay, thông qua hơn 200 buổi học tập chuyên đề đã thu hút gần 80.000 lượt người tham dự. Để chương trình tuyên truyền pháp luật TTATGT có hiệu quả, các cấp Hội Cựu chiến binh đã chủ động phối hợp với tổ chức Đoàn Thanh niên tham gia giữ gìn TTATGT, tổ chức nhiều chương trình giao lưu văn nghệ, gắn những tiểu phẩm có nội dung tuyên truyền về TTATGT nên đã có tác dụng giáo dục thiết thực.


Cùng với việc ký cam kết với gia đình hội viên, Hội Cựu chiến binh ở Hà Tĩnh còn tổ chức ký cam kết bảo đảm TTATGT với tất cả các cơ sở hội, chi hội ở thôn, xóm, khối phố và các cơ quan, đơn vị. Hội còn trực tiếp tham gia giải tỏa nhưng ki-ốt, lều quán, biển quảng cáo lấn chiếm lòng lề đường, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông.


Hàng năm, Hội Cựu chiến binh Hà Tĩnh huy động được trên 6.000 ngày công tham gia công tác giải tỏa đường giao thông bị lấn chiếm, trả lại đường thông hè thoáng, góp phần giảm thiểu TNGT. Điển hình tại thị xã Hà Tĩnh, Hồng Lĩnh, thị trấn Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, Đức Thọ… các cấp Hội Cựu chiến binh còn đăng ký với chính quyền địa phương thực hiện các tuyến phố, đoạn đường tự quản, trực tiếp tham gia giữ gìn TTATGT trên địa bàn.


Ông Trương Quang Bách, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Các cấp Hội Cựu chiến binh ở Hà Tĩnh đã có những đóng góp đáng kể vào công tác giữ gìn TTATGT trên địa bàn, tuy nhiên phong trào chưa thực sự đồng đều và thường xuyên liên tục.


Để phong trào thực sự có hiệu quả, góp phần giữ gìn TTATGT, thời gian tới các cấp hội trong toàn tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục công tác giữ gìn TTATGT trong nhân dân, thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể để góp phần ngăn chặn và đẩy lùi TNGT trên địa bàn, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa của tỉnh.


GTVT

TIN LIÊN QUAN