Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Quy định cụ thể tiêu chuẩn và thang điểm xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định Quy định thang điểm xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Khu dân cư văn hóa" trên địa bàn.

Ảnh minh họa. Nguồn: Dân trí

Theo đó, thang điểm xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa" là 100 điểm, với 3 tiêu chuẩn gồm: Gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đàng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú (45 điểm). Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ; tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng (30 điểm). Tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả (25 điểm).

Thang điểm xét tặng danh hiệu "Khu dân cư văn hóa" là 100 điểm với 5 tiêu chuẩn: Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển (20 điểm); Đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú (20 điểm); Môi trường cảnh quan sạch đẹp (20 điểm); Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước (30 điểm); Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng (10 điểm).

UBND tỉnh giao Sở VHTTDL có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Quyết định. Được biết, trước đó Sở VHTTDL Hà Tĩnh đã có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu 'Gia đình văn hóa'; 'Thôn văn hóa', 'Làng văn hóa', 'Ấp văn hóa', 'Bản văn hóa', 'Tổ dân phố văn hóa'. Sở VHTTDL đề nghị, từ năm 2019, các địa phương xét tặng các danh hiệu văn hóa theo tiêu chuẩn và quy trình quy định tại Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ./.

Tác giả: Thanh Thủy

Nguồn tin: Báo Tổ Quốc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP