Ngày 9-2, ông Hồ Bách Khoa, phó phòng quản lý di sản, Sở Văn hóa, thể thoa & du lịch Hà Tĩnh – cho biết nhóm nghiên cứu của phòng này vừa phối hợp với Bảo tàng Hà Tĩnh khảo sát những di tích lịch sử trên địa bàn xã Xuyên Liên (huyện Ngi Xuân) đã phát hiện một số văn tự cổ thời nhà Nguyễn.

 


TTO –Số văn tự cổ vừa phát hiện này được viết trên loại giấy gió mỏng, nét chữ mảnh, ấn dấu của nhà vua chưa nhòa. Đặc biệt các nhà nghiên cứu tìm thấy 3 đạo sắc của vua Minh Mệnh năm thứ 4 (1823), năm thứ 14 (1833), năm thứ 20 (1839); 1 sắc của triều vua Thiệu Trị năm thứ 6 (1846); 1 sắc của triều vua Tự Đức năm thứ 8 (1855). Ngoài ra, còn có các quyết định của vua Minh Mạng năm thứ 19 (1839); vua Thiệu Trị năm thứ 3 (ngày 19-4-1843, ngày 25-5-1843, ngày 18-6-1843); vua Tự Đức năm thứ 2 (1849)….


Theo ông Khoa, các đạo sắc và quyết định trên đều mang nội dung khen thưởng cũng như phong chức vượt cấp cho ông Lê Đình Tương, quê xã Phú Lạp, tổng Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, Phủ Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh từng giữ chức đội trưởng đội thủy binh của Vương triều Nhà Nguyễn khu vực Thanh – Nghệ – Tĩnh.


Hiện này số văn tự cổ trên được ông Lê Trọng Táo ở xóm Linh Trù, Xuân Liên lưu giữ và bảo quản. Và đây là những văn tự cổ bằng giấy gió lần đầu được phát hiện tại Hà Tĩnh.


VĂN ĐỊNH

TT

TIN LIÊN QUAN