Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã lựa chọn được 107 cá nhân, tập thể thực sự là những “bông hoa”, tấm gương sáng để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt các điển hình tiêu biểu trong cuộc vận động này của tỉnh.


Năm 2009, tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ về Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ông Thiều Đình Duy – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Thực hiện Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị, Ban chỉ đạo về Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung chỉ đạo từ tỉnh xuống cơ sở về việc thực hiện cuộc vận động này. Giai đoạn 1, đã có nhiều chuyển biến về mặt nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của cuộc vận động này.


Các hoạt động tập huấn, quán triệt Chỉ thị 06, nghiên cứu các văn bản hướng dẫn của Ban chỉ đạo Trung ương về cuộc vận động… đã được triển khai rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền, định hướng cho các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng được chú trọng.


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã lựa chọn được 107 cá nhân, tập thể thực sự là những “bông hoa”, tấm gương sáng để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt các điển hình tiêu biểu trong cuộc vận động này của tỉnh.


Theo ông Thiều Đình Duy, qua những kết quả và việc triển khai giai đoạn 1 của cuộc vận động đã rút ra được một số kinh nghiệm để thực hiện tốt, hiệu quả hơn cho giai đoạn 2 như: Phải đạt được nhận thức, chuyến biến thực sự để tạo thành ý thức tự giác, phấn đấu, rèn luyện trong mỗi cán bộ, đảng viên về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi tổ chức, cơ sở cần đưa việc thực hiện cuộc vận động này vào kế hoạch, nội dung nhiệm vụ của mình, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên. Đối với cán bộ chủ chốt từ tỉnh tới cơ sở, đặc biệt là những người đứng đầu, phải thực sự gương mẫu trong việc thực hiện, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để cán bộ, nhân dân noi theo.


Cùng với đó, phải thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá về tình hình triển khai, thực hiện từ tỉnh đến cơ sở, thông qua đó phát hiện, uốn nắn kịp thời những lệch lạc, thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện./.

Tin và ảnh: Nguyễn Hải

VOV

TIN LIÊN QUAN