Cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ, kỹ thuật bức xạ, hạt nhân đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong các lĩnh vực của đời sống như: y tế, công nghiệp, nông nghiệp, nghiên cứu khoa học,… Nhiều kỹ thuật bức xạ, hạt nhân không thể thay thế và đã trở thành công cụ, phương pháp hữu hiệu trong việc chẩn đoán và điều trị bệnh, bảo quản thực phẩm, thăm dò và khai thác tài nguyên.

Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích mà nó mang lại, thì việc sử dụng bức xạ, hạt nhân tiềm ẩn những mối nguy hiểm rất lớn ảnh hưởng tới sức khỏe của con người và môi trường nếu như chúng ta không quan tâm và quản lý chặt chẽ. Theo thống kê của ngành chức năng, toàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có 25 cơ sở y tế (17 cơ sở nhà nước và 8 cơ sở tư nhân) sử dụng hơn 30 thiết bị X- quang trong chẩn đoán hình ảnh để phục vụ khám chữa bệnh. Đến thời điểm này đã có 22 cơ sở được cấp giấy phép hoạt động, 3 cơ sở chưa có giấy phép (1 cơ sở đang trong quá trình thẩm định và 2 cơ sở mới thành lập)


Quán triệt tinh thần pháp lệnh an toàn và Kiểm soát bức xạ hạt nhân (nay là luật năng lượng và nguyên tử), hàng năm, Sở KH&CN mở các lớp tập huấn để triển khai các văn bản qui phạm pháp luật về An toàn bức xạ, hạt nhân cho các cán bộ quản lý và sử dụng thiết bị bức xạ của các cơ sở y tế. Phần lớn cơ sở hoạt động bức xạ cũng đã chủ động đầu tư phòng, trang bị liều kế cá nhân, bảo hộ lao động, khám sức khoẻ cho nhân viên… Tuy vậy, vẫn còn một số cơ sở chưa thực hiện tốt việc đăng ký, xin cấp giấy phép; việc lưu giữ hồ sơ chưa đảm bảo quy trình; Một số cơ sở y tế dù đã có sự đầu tư nhưng do thiếu kiến thức chuyên sâu nên chưa đáp ứng được các yêu cầu đặt ra như: Biển cảnh báo chưa đúng quy định, nội quy, quy trình vận hành thiết bị còn sơ sài; Hiện tượng suất liều đo tại một vài vị trí như cửa ra vào, giữa phòng chụp và buồng điều khiển của phòng X – quang còn vượt quá giới hạn cho phép.


Vấn đề quản lý an toàn và Kiểm soát bức xạ đang đặt ra cấp thiết cần từng bước đưa vào nền nếp. Phải có sự phối hợp thường xuyên giữa cơ quan quản lý nhà nước, các ngành liên quan cùng các địa phương có các cơ sở bức xạ hạt nhân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thúc về bức xạ hạt nhân cũng như các vấn đề đảm bảo sức khỏe cho người lao động và cộng đồng. Tăng cường giám sát, kiểm tra định kỳ đối với các cơ sở sử dụng các thiết bị bức xạ nhằm kịp thời xử lý các thiếu sót trong việc sử dụng máy móc, phòng chiếu chụp và các trang thiết bị bảo hộ đối với người lao động.


Trọng Bằng


(Sở KH&CN Hà Tĩnh)


TIN LIÊN QUAN