Sự Kiện Trong Nước

Hà Tĩnh: Chú trọng vấn đề an toàn bức xạ hạt nhân

Cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ, kỹ thuật bức xạ, hạt nhân đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong các lĩnh vực của đời sống như: y tế, công nghiệp, nông nghiệp, nghiên cứu khoa học,… Nhiều kỹ thuật bức xạ, hạt nhân không thể thay thế và đã trở thành công cụ, phương pháp hữu hiệu trong việc chẩn đoán và điều trị bệnh, bảo quản thực phẩm, thăm dò và khai thác tài nguyên.


BÀI MỚI ĐĂNG