Sự Kiện Trong Nước

Hà Tĩnh: 2 tháng, bắt 29 đối tượng ma túy

Lực lượng làm nhiệm vụ đã khám phá, bắt giữ 16 vụ, 29 đối tượng. Thu giữ 30 bánh cần sa (trọng lượng 29,08 kg), 01 bánh hêrôin (322,6 gam), 74 liều gói hêrôin (0,826 gam).

BÀI MỚI ĐĂNG