Sự Kiện Trong Nước

Giao ban triển khai nhiệm vụ quý II năm 2010

Sáng ngày 30 tháng 3 năm 2010, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Giao ban triển khai nhiệm vụ quý II năm 2010 tại Nghi Xuân. Dự giao ban có gần 50 đại biểu, gồm Lãnh đạo huyện Nghi Xuân và Ban giám đóc sở, Trưởng phòng, Giám đốc Trung tâm VHTT các huyện thị, Trưởng, phó các phòng ban và Thủ trưởng các đơn vị thuộc sở.

Quý I năm 2010, hoạt động VHTT&DL có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quản lý Nhà nước các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, di tích, lễ hội được triển khai nghiêm túc đúng kế hoạch; Công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị được tổ chức chu đáo, kịp thời; Hoạt động văn hóa thể thao ở cơ sở đa dạng, phong phú cả về nội dung và hình thức; Nhiều mô hình tiên tiến trong phong trào “TD ĐK XD ĐS VH” như làng văn hóa, làng sức khỏe, làng thể thao…được nhân rộng; Các hoạt động trùng tu tôn tạo và phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn được đẩy mạnh; Công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện nghiêm túc; Hoạt động quản lý du lịch ngày càng chuyên nghiệp hóa.

Quý II năm 2010, ngành VHTT&DL sẽ tập trung vào các hoạt động: Tăng cường công tác chuẩn bị và công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và các hoạt động kỷ niệm: 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 65 năm thành lập nước, 80 năm Xô viết Nghệ Tĩnh, 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ 6…; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá tiềm năng và xúc tiến đầu tư văn hóa – du lịch và tổ chức khai trương mùa du lịch biển, thành lập hiệp hội du lịch; Chuẩn bị tốt cho việc Tổng kết 10 năm phong trào “TDĐKXD ĐSVH” và thực hiện tốt công tác chuyên môn theo kế hoạch.
Tại Giao ban đại biểu nhiều huyện thị đã có nhiều ý kiến phát biểu ghi nhận về những đổi mới và quan tâm của Sở với các địa phương. Bên cạnh đó các địa phương cũng bày tỏ những khó khăn của cơ sở về thực hiện “TD ĐK XD ĐS VH”, về công nhận, tu bổ, tôn tạo tích, về phát triển du lịch, về biên chế cho các Phòng VHTT và những vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước…

Thái Văn Sinh

VHTT&DL

BÀI MỚI ĐĂNG