Trong nước

Giám đốc Sở bị “bêu tên” vì bê trễ giải quyết công việc

Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TPHCM bị phê bình vì chưa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo yêu cầu giải trình và kiểm điểm hạn chế, thiếu sót của cấp dưới trong việc xử lý hồ sơ; nhiều hồ sơ của người dân bị trễ hạn từ 2 tháng đến 7 tháng.


Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến vừa phê bình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường do chưa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo yêu cầu giải trình và kiểm điểm về hạn chế, thiếu sót đối với công tác cải cách hành chính. Đồng thời, yêu cầu giải trình nguyên nhân chưa thực hiện kiểm điểm theo chỉ đạo.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại UBND quận Tân Phú

Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND TPHCM yêu cầu Chủ tịch UBND quận 2 trực tiếp chỉ đạo và xem xét áp dụng hình thức kỷ luật hạ thi đua hoặc có hình thức xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng hồ sơ trễ hạn.

Trước đó, UBND quận 2 đã có xử lý theo chỉ đạo nhưng UBND TPHCM đánh giá kết quả kiểm điểm chưa nghiêm túc, chưa phù hợp và tương xứng với những thiếu sót đã xảy ra.

Vào cuối tháng 12/2017, UBND TP đã có văn bản chỉ đạo giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường tổ chức rà soát, kiểm điểm các cá nhân, tập thể đối với các hồ sơ trễ hạn ở các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận 2, quận 6, quận 7, quận Tân Phú.

Theo báo cáo của Đoàn kiểm tra, khảo sát thành phố về tổng hợp kết quả kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố năm 2017, các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nêu trên có nhiều hồ sơ trễ hạn.

Tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận 2, có hồ sơ bị “ngâm” đến 6, 7 tháng. Các văn phòng còn lại có hồ sơ trễ hạn từ 2-4 tháng.

Cũng theo báo cáo, tại UBND quận 2, có 2 hồ sơ cấp giấy chứng nhận lần đầu bị trễ hạn 5 tháng và 6 tháng. Tại UBND quận Tân Phú có hồ sơ tách thửa bị trễ hạn 4 tháng.

Tác giả: Quốc Anh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP