Tin Liên Quan

Đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy liên tỉnh

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy mà phần lớn xe bị mất là xe đời mới có giá trị. Qua nhiều ngày kiên trì theo dõi, xác minh và điều tra, CBCS Phòng ĐTTPVTTXH CA tỉnh Kon Tum đã phá thành công đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy liên tỉnh Kon Tum – Gia Lai.


Thái Hòa

CADN

BÀI MỚI ĐĂNG