Video

Dùng chim giả tận diệt chim thật

Mùa thu về là lúc người dân huyện Núi Thành (Quảng Nam) bày ma trận cò giả, cắm nhựa dày đặc chờ chim trời bay xuống mắc bẫy bắt.

BÀI MỚI ĐĂNG

dong
TOP