Sáng 26 – 1, huyện Đức Thọ tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2 và tổng kết công tác chuyển đổi đất nông nghiệp lần 2. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Minh Kỳ tới dự.

 

Sau 3 năm thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2, Đức Thọ làm mới 217 km đường bê tông các loại, đảm bảo 100% hộ gia đình được dùng lưới điện nông thôn, hoàn thành kiên cố hoá trường lớp học, đưa tỷ lệ hộ dân dùng nước hợp vệ sinh lên 72%…. Công tác giáo dục – đào tạo không ngừng phát triển ở 3 cấp học, mạng lưới y tế cơ sở đảm bảo tốt công tác cssk ban đầu cho nhân dân, phong trào thi đua xây dựng nếp sống văn minh được triển khai rộng khắp. Lĩnh vực XĐGN, giải quyết việc làm, an sinh xã hội được tăng cường, góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người lên 12,8 triệu đồng/năm, hạ tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 7,25%. Hoạt động xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm đúng mức.


So sánh với Bộ tiêu chí quốc gia, toàn huyện có 14 xã đạt từ 6 – 8 tiêu chí, 8 xã đạt 9 – 12 tiêu chí và 6 xã đạt trên 13 tiêu chí, trong đó: xã Tùng Ảnh hoàn thành 33 tiêu chí của tỉnh trước thời hạn 2 năm, xã Trường Sơn trước 1 năm, thị trấn Đức Thọ và xã Yên Hồ đang làm hồ sơ công nhận.


Gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, từ năm 2008, Đức Thọ tập trung chỉ đạo công tác chuyển đổi ruộng đất lần 2, đến nay, đã hoàn thành ở 28/28 xã, thị trấn.


Sau chuyển đổi, tổng diện tích đất nông nghiệp toàn huyện giảm còn 7.980 ha số thửa giảm còn 63.954 thửa (giảm 59%), bình quân thửa trên hộ chỉ còn 2,76 (giảm 59%), đặc biệt là số hộ nhận 1 thửa chiếm 14,82%, hộ nhận từ 2 – 3 thửa chiếm 66,52% và hộ nhận 4 thửa chiếm 18,66%.


Nhờ chuyển đổi đất nông nghiệp , người dân đã thuận lợi hơn trong phát triển sản xuất, giảm chi phí đầu tư, thuận lợi cho việc cơ giới hoá , phát huy được tính tự chủ, góp phần đưa giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích lên 45 triệu đồng/ha…


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ đánh giá cao những kết quả mà huyện nhà đạt được sau 3 năm thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới và công tác chuyển đổi ruộng đất lần 2. Tuy nhiên, với truyền thống của một địa phương luôn dẫn đầu các phong trào lđsx, thi đua yêu nước, Đức Thọ cần nỗ lực nhiều hơn trong việc khơi dậy các nguồn lực để đầu tư phát triển Theo đó, huyện cần tiếp tục quán triệt sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển nnnt ưu tiên công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch một số lĩnh vực thiết yếu như: quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển cây – con chủ lực, quy hoạch hạ tầng, quy hoạch khu dân cư; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá tập trung, quy mô lớn thông qua việc cơ giới hoá sản xuất và đầu tư thâm canh; đẩy mạnh chương trình hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở.


Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ cũng yêu cầu địa phương cần chuẩn bị tốt các điều kiện để nhân dân vui Tết đón xuân theo hướng an toàn, tiết kiệm, đồng thời phát động các phong trào thi đua chào mừng 80 năm thành lập Đảng và chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp.


Hải Xuân

Báo Hà Tĩnh

TIN LIÊN QUAN