Sự Kiện Trong Nước

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với ngành VH,TT&DL

Chiều ngày 14 tháng 8 năm 2009, đồng chí Nguyễn Thiện, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở VH,TT&DL. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Sở, các đơn vị trực thuộc; lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch Đầu tư, Thông tin & Truyền thông, Giáo dục & Đào tạo, Xây dựng.

Thay mặt lãnh đạo Sở VH,TT&DL, đồng chí Võ Hồng Hải, Giám đốc Sở đã báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của sở thời gian qua và kế hoạch sắp tới và các kiến nghị, đề xuất của ngành.Sau phát biểu của đồng chí giám đốc sở, các thành viên dự họp thuộc ngành đã tham gia nhiều ý kiến đề xuất về các điều kiện và môi trường phát triển Văn hóa – Thể thao – Du lịch và Gia đình. Đại diện lãnh đạo các ngành liên quan cũng có các ý kiến quan trọng về nhiều vấn đề trong mối quan hệ phối hợp với ngành VH,TT&DL.Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ đề cập đến về vấn đề cán bộ. Hiện nay, còn nhiều bất cập trong trình độ của đội ngũ cán bộ đặc biệt là cấp cơ sở, biên chế khó khăn, phải có sự phối hợp giữa hai sở để tìm cách tháo gỡ.Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất việc mời Sở VH,TT&DL tham gia họp giao ban báo chí hàng tháng để phối hợp công tác tuyên truyền.Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng muốn có sự phối hợp chặt chẽ hơn trong quản lý các công trình xây dựng chuyên ngành về Văn hóa – Thể thao và Du lịch, đặc biệt là các dự án. Mặt khác cần có sự phối hợp để tìm các giải pháp cho thực trạng một số quy hoạch về du lịch: quy hoạch hoành tráng nhưng đầu tư nhỏ giọt.Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục – Đào tạo, đồng tình cao về chủ trương nâng cấp trường Trung học VHNT lên Cao đẳng, đề nghị UBND tỉnh quan tâm đặc biệt đến các điều kiện vật chất, kỹ thuật của trường. Sở Giáo dục – Đào tạo cũng sẽ tham gia phối hợp chặt chẽ với ngành VH,TT&DL để tổ chức Đại hội TDTT toàn tỉnh và đề nghị quan tâm hơn đến vấn đề đào tạo văn hóa cho các vận động viên, tăng cường công tác phối hợp chăm sóc các di tích lịch sử – văn hóa và đưa các trò chơi dân gian vào trường học.Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch – Đầu tư yêu cầu quan tâm hơn đến vấn đề quy hoạch, làm sớm kế hoạch tài chính hàng năm và phải kiểm tra, kiểm soát thường xuyên về thực hiện quy hoạch. Tính toán chặt chẽ hơn trong việc phân bổ ngân sách tu bổ, tôn tạo di tích.Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính yêu cầu quy hoạch dài hơi các khu du lịch. Quảng bá du lịch phải có tính hệ thống, phải triển khai phối hợp các Trung tâm để có nguồn thu và đào tạo tốt hơn về hướng dẫn viên du lịch. Về đội bóng, sẽ xây dựng theo hướng xã hội hóa. Phải giao quyền chủ động tài chính cho các trung tâm và kiện toàn bộ máy KHTC. Về chế độ cho VĐV, phải phối hợp với Sở TC để tính toán kỹ. Trường phải tìm kiếm thêm nguồn đầu tư từ bên ngoài để nâng cấp lên Cao đẳng .Sau khi nghe báo cáo và các kiến nghị đề xuất của sở, ý kiến phát biểu của các ngành, đồng chí Nguyễn Thiện đã có kết luận về buổi làm việc.Đồng chí đánh giá cao việc ngành sớm ổn định tổ chức bộ mày và hoạt động tốt sau khi sát nhập cũng như việc tích cực xúc tiến các đề án, dự án, cơ chế chính sách tạo được sự phát triển mới đáng ghi nhận.Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế, khó khăn mà ngành cần khắc phục như: việc quản lý nhà nước còn nhiều bất cập; du lịch quy hoạch tổng thể sớm, quy hoạch chi tiết nhiều nhưng triển khai đầu tư thấp, chất lượng dịch vụ và vệ sinh tại các điểm tuyến du lịch hạn chế; Quản lý các dự án trùng tu, tôn tạo do cơ sở thực hiện chưa nghiêm. Việc phối hợp với các ngành cần chặt chẽ hơn đặc biệt là huy động nguồn lực từ bên ngoài chưa mạnh, nhất là chương trình có mục tiêu.Đồng chí yêu cầu Sở phân công lãnh đạo lo từng việc cụ thể để giải quyết dứt điểm các tồn đọng, khó khăn. Đặc biệt là cần dồn sức để phát triển mảng du lịch nhất là các dự án và quản lý các tuyến, điểm du lịch. Kiện toàn bộ máy cán bộ, tích cực vận động các nguồn lực bên ngoài, thực hiện quyết liệt hơn các chương trình trọng điểm lớn của ngành như Thư viện, Bảo tàng, Trường VHNT…Đồng chí cũng yêu cầu tất cả các ngành liên quan phải thực hiện nghiêm túc Kết luận số 48 của UBND tỉnh. Riêng về tài chính, phải tính toán để nâng dần mức ngân sách cho ngành, giải quyết việc mua ô tô cho đoàn Ca, Múa, Kịch; về Nội vụ phải khẩn trương bổ sung biên chế cho ngành./.


Thái Văn Sinh

vanhoahatinh

BÀI MỚI ĐĂNG